Lockout rammer andre end skolebørn

Hvis KLs lockout træder i kraft vil det ramme mange andre end børn i skolerne. Også kursister på VUC, produktionsskoler, AMU-centre og danskkurser for udlændinge.

Uddannelsesforbundet advarer om, at virksomhederne kan få problemer, hvis de ansatte ikke kan få efteruddannelse og svage unge risikerer at droppe ud af forløb, hvor de ellers lige var ved at komme igang.

Også Uddannelsesforbundets medlemmer på sprogcentrene bliver lockoutet, hvis det træder i kraft.

Det kan ramme udlændinge, som skal bestå en danskprøve for at få dansk statsborgerskab eller for at beholde deres opholdstilladelse i Danmark.

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan opfordrer til, at parterne fortsætter forhandlingerne om lærernes arbejdstid i stedet for at konflikte.