Lodsejer: Baltic Pipe truer miljøet i Vindinge Å

De store gasrør tværs over Fyn er klar til at blive gravet ned langs Vindinge Å. En lodsejer mener, at det truer miljøet.

Rettelse
Clock26. apr 2021, kl. 08:15
Artiklen her er gennemarbejdet på grund af fejl og en udeladelse: ”TV Fyn bragte 22. april kl 19.30 indslag om gasledningen Baltic Pipe, der bygges på tværs af Danmark. Samme historie blev publiceret på tv2fyn.dk fredag 23. april. I indslaget og på tv2fyn.dk blev det bl.a. sagt, at der er etableret en bro over Vindinge Å uden tilladelse fra Kerteminde Kommune. Det er ikke korrekt. Kommunen har givet tilladelse. Det blev også nævnt, at gasprojektet udføres i strid med kommunens regler, fordi der ikke må graves i åen i fiskenes yngleperiode. Baltic Pipe projektet graver imidlertid ikke i åen før tidligst 1. juni, hvor kommunen har givet tilladelse. TV 2 Fyn beklager de urigtige oplysninger, og at Energinet ikke fik mulighed for at svare på kritikken.”

Både i kommunen og hos lodsejer, Stig Bille Brahe, er der frustration at finde.

For ved Rønninge på Østfyn er der netop nu ved at blive gjort klar til grave de kæmpemæssige rør, som udgør gasforbindelsen Baltic Pipe.

quote Her er der store internationale interesser, og det overruler åbenbart også lovgivningen

Jesper Hempler, formand for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune

Faktisk er gasprojektet i fuld gang, og ved Vindinge Å bliver femten meter lange og fem tons tunge rørelementer formet til at kunne tage et sving langs åen.

Noget, der udleder okkerfarvet grundvand i åen til skade for det vandmiljø, der er.

- Vindinge Å er et af de bedste biotoper på Fyn i hvert fald, siger lodsejer Stig Bille Brahe, som er stor modstander af det arbejde, der laves.

Projektet om Baltic Pipe er lavet for at supplere Europa med gas på en måde, som gør os mindre afhængige af Rusland.

Gasledningen skal med tiden føre norsk gas fra Nordsøen til Polen tværs gennem Danmark.

Og de hensyn, der tages, vinder sågar over love, der normalt gælder, lyder det fra kommunens side.

Klik dig rundt i det interaktive kort over linjeføringen af Baltic Pipe.

Nytter ikke noget

Jesper Hempler (SF), formand for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune ville ønske, at han kunne stille mere op.

- Jeg kan rent faktisk ikke gøre noget. Jeg kan godt råbe op, og det har jeg også gjort i nogle sammenhænge, men det nytter ikke noget, siger han.

- Her er der store internationale interesser, og det overruler åbenbart også lovgivningen.

Det fynske miljø er ifølge Stig Bille Brahe taberen i det politiske spil, hvis man spørger ham.

Se indslaget om Baltic Pipe.