Lodser skifter kurs

En del af lodsvæsnet - dermed også de fynske lodser - kan efter cirka 300 år i offentligt regi komme på private hænder. Farvandsvæsenet, hvor lodserne hører under, har sendt driften af den første lodsbåd ud i licitation, og bliver det en succes, kan resten af lodsvæsenets i alt 37 fartøjer med tiden gå samme vej.

Gammel stats-institution privatiseres.

En del af lodsvæsnet i Danmark kan efter cirka 300 år i
offentligt regi komme på private hænder. Farvandsvæsenet, hvor
lodserne hører under, har sendt driften af den første lodsbåd ud
i licitation, og bliver det en succes, kan resten af
lodsvæsenets i alt 37 fartøjer med tiden gå samme vej.
Baggrunden er Finansministeriets ønske om at få offentlige
eller halv-offentlige opgaver i udbud for at undersøge, om de kan drives billigere end de bliver i øjeblikket.
Første såkaldte bådmandstjeneste i udbud er Hundested, hvor
lodsbåden betjener lodserne på Isefjorden.
Lodstjenestens 37 fartøjer er placeret på 26 forskellige
lodsstationer i Danmark og det er altså kun dem, der i første
omgang forsøges udbudt til private. Når det gælder selve
lodsningen, vil der stadig være et statsligt monopol. Der er dog
fra EU's side planer om, at landenes hjælpetjenester i havnene
skal kunne konkurrere med hinanden.