I det fynske folks tjeneste

Lokale Pengeinstitutter overtrådte konkurrenceloven

Lokale Pengeinstitutter overtrådte konkurrenceloven. Det har Konkurrencerådet afgjort - og dermed følger de trop med Konkurrencestyrelsens afgørelse fra sidste år.

Foto: Arkiv / TV2/Fyn

Konkurrencerådet har i dag truffet afgørelse om, at brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter (LOPI) har brudt konkurrenceloven ved
at have en bestemmelse i foreningens vedtægter om, at bestyrelsen kan slette et medlem, hvis medlemmet eller et selskab i den koncern, hvori medlemmet eventuelt indgår, udviser manglende kollegial adfærd.

- Jeg er meget tilfreds med Konkurrencerådets afgørelse. Afgørelsen slår fast, at brancheforeninger ikke må søge at påvirke medlemmerne til at begrænse den indbyrdes konkurrence. Det er godt, at LOPI allerede har ændret sine vedtægter, men det ændrer ikke på, at foreningen har overtrådt konkurrenceloven, siger direktør Agnete Gersing.

LOPI er en brancheforening for pengeinstitutter (banker, sparekasser og andelskasser) med en udpræget lokalplatform.

På en ekstraordinær generalforsamling ændrede Lokale Pengeinstitutter den 18. december 2007 sine vedtægter.

Foreningen fjernede den ulovlige vedtægtsbestemmelse om manglende kollegial adfærd, og oplyste samtidig medlemmerne om, at foreningen ikke fremover vil udsende påtaler eller komme med udmeldinger, der kan tolkes som, at medlemmerne skal tage særlige hensyn til hinanden i den indbyrdes konkurrence.

Konkurrencestyrelsen foretog sidste år i april et kontrolbesøg hos Lokale Pengeinstitutter. Konkurrencestyrelsen mener, at den
bestemmelse er begrænsende for den frie konkurrence.

Kobntrolbesøget kom i kølvandet på, at styrelsen stemplede samarbejdet mellem syv lokalbanker på Fyn og Sjælland som et
ulovligt kartel.

Bankerne havde blandt andet ekskluderet en konkurrerende bank fra samarbejdet, fordi banken brød reglen om ikke at etablere filialer i hinandens hovedbyer.