I det fynske folks tjeneste

Lokallister holder skansen

Et kanonvalg til Borgerlisten på Langeland giver samlet set lokallisterne på Fyn et hæderligt valg. I forhold til sidste valg har borgerlisterne nogenlunde samme repræsentation i byrådene på Fyn.

Knud Gethers borgerliste sikrer at borgerlisterne samlet set får et hæderligt valg på Fyn

Borgerlisterne på Fyn får i alt 19 pladser i de 10 nye byråd, mod 39 pladser i de 32 gamle byråd. Men da antallet af pladser er næsten halveret holder lokallisterne den samme repræsentation i forhold til antallet af mandater.

Men hvis ikke Borgerlisten på Langeland havde haft et kanonvalg og sikret sig 12 mandater, var denne statistik faldet dårligt ud for lokallisterne. Udover Borgerlisten på Langeland fik borgerlisterne kun valgt syv andre byrådsmedlemmer på Fyn.

Hvis man sammenligner antallet af lister der opnåede valg, er der  tale om en markant tilbagegang for Borgerlisterne. Seks lister fik valgt repræsentanter ind i byrådene mod 23 lister i 2001. Dette tal skal dog ses i lyset af at færre lister opstillede i år.