Lokalplanforslag for \"Texaco\"-grund

Nabogrunden til Kongens Have i Odense, den såkaldte Texaco-grund, kommer til at byde på boliger, kontorer, café, mindre butikker og medievirksomhed. Miljø- og Teknikudvalget har besluttet at gå videre med projektet.

-

Nabogrunden til Kongens Have i Odense, den såkaldte Texaco-grund, kommer til at byde på boliger, kontorer, café, mindre butikker og medievirksomhed. Miljø- og Teknikudvalget har besluttet at gå videre med projektet.

Det er allerede klart at Fyens Stiftstidende vil flytte fra det nuværende domicil i det sydsøstlige Odense, til grunden i City. Her vil mediehuset blive nabo til Kongens Have og genbo til Odense Banegård Center.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre ca. 7.000 kvadratmeter etageareal, og det bliver udsendt til høring i otte uger. Det forudsætter dog at byrådet tiltræder udvalgets forslag.