Lokalpolitikere vil have endnu mere i løn

Mængden af arbejdsopgaver er passende, og de fynske kommunalpolitikere har tid nok til deres arbejde. Alligevel vil et flertal have mere i løn.

Myten om at lokalpolitikerne er ved at drukne i uforståelige bilag, og ikke har tid nok til at sætte sig grundigt ind i deres arbejde, holder ikke.

Et flertal af lokalpolitikerne er nemlig både tilfredse med deres arbejdsbyrde, og har kun sjældent problemer med at forstå materialet.

Men samtidig finder det store flertal af fynske byrådsmedlemmer fortsat lønnen alt for lav. Det viser en rundspørge som TV 2/FYN har lavet blandt alle byrådsmedlemmer på Fyn.

- I forhold til de mange timer, jeg bruger på det, synes jeg ikke honoreringen svarer til det, siger Tommy Bredal Storgaard, Enhedslisten på Langeland.

Også Arne Ebsen, Tværsocialistisk Liste i Svendborg så gerne mere i løn:

- Det er 18 år siden lønnen blev reguleret, siger han, som dog glæder sig over, at lønnen snart får et nøk opad.

Mere i løn

0512 konst

I dag får et medlem af en kommunalbestyrelse omkring 70.000 kroner om året, og til juli stiger lønnen med 29 procent. Men alligevel mener over 51 procent af kommunalpolitikerne, at lønnen er for lav. 38 procent mener at vederlaget er passende, mens kun to procent mener, at lønnen er for høj.

Omvendt føler flertallet af politikerne sig ikke overbebyrdet med arbejde.

Mere end 68 procent finder mængden af arbejdsopgaver passende, mens 27,5 procent mener, at antallet af arbejdsopgaver er for høj.

Byrådsmedlemmerne har heller ikke de store problemer med at finde tid til byrådsarbejdet. Over 84 procent af de politikere, der har svaret, har altid eller for det meste tid til at sætte sig ind i dagsordner og bilag. Lidt under 15 procent har svært ved at finde tid til at sætte sig ordentligt ind i materialet.

Flertallet af politikere har heller ikke problemer med at forstå dagsordner og bilag, men hele 38 procent har enten ofte eller af og til problemer med at forstå det udleverede materiale.

Seks ud af 10 politikere har sjældent eller aldrig problemer med at forstå bilag og dagsordner.

Undersøgelsen er sendt ud til de 239 medlemmer af en kommunalbestyrelse i de 10 fynske kommuner, og 107 har svaret på undersøgelen.

Se mere om undersøgelsen i TV 2/FYN klokken 19.30