I det fynske folks tjeneste

Lønloft på seks millioner i ishockey

Den dårlige økonomi i dansk ishockey medfører forslag om lønloft. Klubberne må i fremtiden også kun have otte udlændinge i truppen.

Lønloftet betyder at spillerne i Odense Bulldogs fremover får et lønloft på 6 millioner kroner.

Som varslet i begyndelsen af januar, foreslår Danmarks Ishockey Union et lønloft for klubberne i dansk ishockey, der er plaget af dårlig økonomi.

Et arbejdsudvalg blev nedsat den 4. januar, og udvalget er nu kommet med sin indstilling til de nye regler. Man vil blandt andet indføre et lønloft til spillere og trænere. Lønnen til denne gruppe må højst udgøre seks millioner kroner i sæsonen 2009/10 og 2010/11. Herefter skal lønloftet evalueres.

Man holder desuden fast i de regler, man har i dag, hvor klubbens samlede lønsum maksimalt må være fire gange så høj som klubbens egenkapital, hvilket betyder, at mange klubber reelt vil have under seks millioner kroner til rådighed i den kommende sæson.

Der indføres også en regel om, at der maksimalt må være otte udenlandske spillere i en klub ad gangen.

Forslaget skal vedtages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i februar.