Lønnedgang på 40.000 kroner efter udlicitering

Medarbejdernee i gartnerafdelingen på Odense Universitetshospital kommer til at betale en høj pris for udliciteringen af deres arbejde. En ny overenskomst betyder, at gartnerne risikerer at gå 30-40.000 kr. ned i løn og samtidig mister medarbejderne deres opsigelsesvarsel.

-

Medarbejderne i gartnerafdelingen på Odense Universitetshospital kommer til at betale en høj pris for udliciteringen af deres arbejde. En ny overenskomst betyder, at gartnerne risikerer at gå 30-40.000 kr. ned i løn og samtidig mister medarbejderne deres opsigelsesvarsel.


For fire år siden blev gartnerafdelingen på Odense Universitetshospital for første gang sendt ud i licitation. Hedeselskabet vandt opgaven med at passe de grønne arealer omkring Odense Universitetshospital, og de seks gartnere bevarede deres overenskomst mellem SiD Kommunal- og jernbanearbejdernes fagforening og Fyns Amt. Politikerne i Fyns Amt havde dengang betinget sig, at medarbejderne kunne bevare deres overenskomst med amtet.


Ny overenskomst
Men efter endnu en licitation har Anlægsgartnerfirmaet Søren Damkjær fra Horsens overtaget arbejdet på Odense Universitetshospital.


Og denne gang er der ingen betingelser om at den nye arbejdsgiver skal bevare overenskomsten med Kommunal- og Jernbanearbejdernes Fagforening. Det betyder, at de seks gartnere pr. 1. april overgår til Landsoverenskomsten for Danske Anlægsgartnere.


Lønnedgang på 40.000 kr.
\"Medarbejderne mister omkring 30-40.000 kr. om året i løn. Pensionsordningen er væsentligt dårligere på den nye overenskomst og samtidig ryger hele beløbet medarbejderne får for at stå til rådighed i vinterhalvåret, \" siger Evald Larsen, der er formand for  Kommunal- og Jernbanearbejdernes Fagforening.


Samtidig ryger medarbejdernes opsigelsesvarsel. Overenskomsten mellem SID og Fyns Amt gav medarbejderne opsigelsesvarsler på op til seks måneder. Efter den nye overenskomst vil medarbejdernes opsigelsesvarsel være på 14 dage. 


Derudover har overenskomsten med amtet sikret gartnerne to betalte pauser på en halv time. Men den nye overenskomst er gartnerne kun sikret en halv times betalt pause, og dermed risikere medarbejderne også at få længere arbejdsdag.   


Problemet overhørt
\"Det er ufatteligt at amtspolitikerne ikke har været opmærksomme på det her problem. Vi har forsøgt at råbe dem op, men det har ikke hjulpet, \" siger Evald Larsen.


Den nye overenskomst med anlægsgartneren er endnu ikke forhandlet færdig, men i følge Kommunal- og Jernbanearbejdernes fagforening ligger det fast, at vintertillæget ryger og at pensionsordningen bliver forringet.


I følge Evald Larsen er det ikke kun gartnerne på Odense Universitetshospital, der kommer i klemme. Odense Kommune skal snart udlicitere flere områder under Park- og vejafdelingen for anden gang, og også her risikerer medarbejderne at blive flyttet over på overenskomster, der forringer deres løn- og arbejdsvilkår væsentligt.


Kontrakten mellem Fyns Amt og anlægsgartner Søren Damkjær løber de næste fem år.