Lov vedtaget: Arbejdsgivere kan nu tvinge ansatte til coronatest

Frem til 1. juli 2021 kan arbejdsgivere tvinge ansatte til at få en coronatest, hvis det er sagligt begrundet.

Siden fredag har en ny lov gjort det muligt for arbejdsgivere at tvinge ansatte til at få taget en coronatest og derefter oplyse om testsvaret.

Det kommer som resultat af, at et flertal i Folketinget i torsdags stemte for et hastelovforslag. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Hensigten med den nye lov er at begrænse smittespredningen og holde gang i virksomhederne.

Den nye lov er vedtaget efter opbakning fra arbejdsmarkedets parter.

I pressemeddelelsen bemærkes det, at arbejdsgivere kun kan stille krav om test, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af coronavirus.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger i en kommentar til den nye lov, at man står i en helt ekstraordinær situation, og at der er brug for at give arbejdsgivere et redskab til at sænke risikoen for smittespredning - både blandt danske ansatte og ikke mindst udenlandsk arbejdskraft.

- Men jeg vil gerne understrege, at arbejdsgiverne ikke får carte blanche til at tvinge ansatte til at tage en coronatest.

- Der skal altid være en saglig begrundelse, og det drejer sig udelukkende om test af covid-19.

- Jeg anerkender, at det er vidtgående, og derfor har vi sat en udløbsdato på lovforslaget, siger Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

Lovforslaget står til at gælde frem til 1. juli 2021, hvor loven ophæves.

Den ansattes test skal så vidt muligt foretages i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Hvis det ikke er muligt, vil den ansatte blive økonomisk kompenseret for den tid, der bruges på at blive testet.

Testen skal gennemføres på betryggende vis og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for test.

Det betyder, at en arbejdsgiver for eksempel ikke kan pålægge den ansatte at blive testet af en kollega, som ikke har forudsætningerne for at udføre testen.

En ansat kan også sige nej til at blive testet på arbejdspladsen af en kollega og i stedet vælge at lade sig teste uden for arbejdspladsen.