Lufthavnen: Ingen leje fra Wiggins

Fyns Amt og fem fynske kommuner har stadig ikke modtaget forpagtningsafgift for Odense Lufthavn fra det engelske selskab Wiggins Group. Alligevel håber bestyrelsesformanden stadig væk på et samarbejde med det engelske firma.

-

Fyns Amt og fem fynske kommuner har stadig ikke modtaget forpagtningsafgift for Odense Lufthavn fra det engelske selskab Wiggins Group. Alligevel håber bestyrelsesformanden på et fortsat samarbejde med det engelske firma.

Igennem adskillige måneder har det engelske selskab Wiggins Group PLC undladt at betale leje for brugen af Odense Lufthavn. Selskabet har ignoreret de tidsfrister for indbetaling som bestyrelsen for lufthavnen har sat op. Senest havde Fyns Amt og de fem kommuner bag lufthavnen krævet, at Wiggins indbetalte forpagtningsafgift inden udgangen af maj, hvis samarbejdet skulle fortsætte.

Men Wiggins har stadig ikke betalt. Alligevel er bestyrelsesformanden fortsat indstillet på et samarbejde med Wiggins.

Håb om forhandling
\"Der er ikke noget nyt i situationen. Selskabet har stadig ikke betalt, og vi håber, at vi snarest kan komme i forhandlinger med det engelske selskab. Vi har et mellemværende som vi skal have afklaret, og en fælles interesse i at få aktiviteter i lufthavnen i gang\", siger bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Wiggins Group skulle have betalt 4,7 mio. kr årligt for leje af Odense Lufthavn.

Wiggins Group har i flere omgange lovet rutefly og andre tiltag i Odense Lufthavn, men endnu er intet sket. Det er de fem kommuner Bogense, Munkebo, Odense, Otterup og Søndersø samt Fyns Amt, der ejer Odense Lufthavn.

Mandag eftermiddag vil Fyns Amtsråd efter alt at dømme vedtage at bruge 25 mio. kr. på en udvidelse af landingsbanen i Odense Lufthavn. Udvidelsen vil sikre, at større fly kan lande og lette fra Odense Lufthavn.