Lugtgener i Faaborg

Spildevand fra et garveri i Vester Skerninge har generet de omkringboende så voldsomt, at byens renseanlæg ikke længere vil modtage vandet. Firmaet vil nu selv rense spildevandet.

-

Spildevand fra et garveri i Vester Skerninge har generet de omkringboende så voldsomt, at byens renseanlæg ikke længere vil modtage vandet. Firmaet vil nu selv rense spildevandet.

Et svovlbrinte-indhold på 1.000 gange over det tilladte, er hvad spildevandet fra garveriet Scan-Hide har indeholdt. Det har nu ført til at Faaborg Spildevand A/S ikke længere vil modtage vandet - svovlbrinten får det til at lugte slemt.

Problemet er at vandet mangler ilt, lyder det fra Scan-Hide, men det gøres der noget ved. Direktør Anders Autzen siger til TV 2 /Fyn, at \"vi finder en løsning. Fra næste uge behandler vi vandet kemisk, så det ikke lugter så slemt.\"

Produktionen fortsætter dog som hidtil, men indtil spildevandet kan renses, gemmer Scan-Hide det i store tanke.