I det fynske folks tjeneste

Lup på Odense Fjord

Odense Fjord skal være med i et stort EU-projekt, som skal give svar på hvordan man forbedrer vandmiljøet. I alt 13 lande er med i projektet, der i Danmark kun omfatter Odense Fjord.-

Projekt skal give bud på forbedring af vandmiljøet

Odense Fjord skal være med i et stort EU-projekt, som skal give svar på, hvordan man forbedrer vandmiljøet. I alt 13 lande er med i projektet, der i Danmark kun omfatter Odense Fjord.

Skal være skoleeksempel
\"I dag lever Odense Fjord ikke op til den målsætning vi har for vandkvaliteten\", fortæller formanden for Fyns Amts miljø- og trafikudvalg, Poul Weber. Men med det nye EU-projekt skal fjorden være skoleeksempel på, hvordan alle EU\'s vandområder kan opnå en bedre vandkvalitet, forklarer han,

Tværfagligt projekt
Den meget lukkede fjord lider under udledninger af næringsstoffer fra Fyns Værket, Odense by og hele oplandet omkring fjorden. Men det nye projekt skal samle kræfterne fra erhvervslivet, forskermiljøet, politikerne og forskellige interesseorganisationer. Og i modsætning til tidligere vandmiljø-projekter, bliver EU-projektet det første af sin slags, med en fast deadline for forbedringerne.

Projektet skal køre frem til 2005.