I det fynske folks tjeneste

Lydskader hos musikere skal undersøges

Det skal nu undersøges, hvorfor stadig flere musikere lider af øresusen, overfølsomhed overfor støj og problemer med at skelne toner.

Det skal nu undersøges, hvorfor stadig flere musikere lider af øresusen, overfølsomhed overfor støj og problemer med at skelne toner.

Center for  Musikersundhed, et utraditionelt samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Det fynske Musikkonservatorium, har modtaget 3 millioner kroner fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til at undersøge musikeres hørelse.
 
I en igangværende undersøgelse af 1200 professionelle klassiske og rytmiske musikere indgår detaljerede spørgsmål om lydpåvirkning og hørelidelser.

6000 professionelle musikere i Danmark

De 6000 professionelle musikere i Danmark er udsat for den lyd, de selv og deres medspillere frembringer for at publikum kan få en god oplevelse.
 
Lydniveauet kan under klassiske koncerter komme over de gældende støjgrænser, og for rockmusikere kan lydniveauet i løbet af en hel koncert være 20-30 dB over de anbefalede støjgrænser.

Overraskende få med høreskader

Der er overraskende få klassiske musikere med kraftige høreskader, men derimod hyppige klager over øresusen (tinnitus), overfølsomhed overfor støj og problemer med at skelne toner.

Det er endnu ikke afklaret, om disse symptomer er tegn på en skade i det indre øre og dermed et begyndende høretab.
 
 - I det nye 3-årige projekt vil vi kortlægge lydbelastningen detaljeret hos musikerne, både under øvning og under koncerter. Desuden vil vi med detaljerede, nyudviklede målinger se, om der sker en påvirkning af evnen til at skelne mellem tætliggende frekvenser, fortæller overlæge dr.med. ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital Jesper Bælum, der samtidig er klinisk lektor ved Syddansk Universitet.
 
- Vi vil både undersøge professionelle musikere og unge musikstuderende for at beskrive, hvor tidligt  forandringerne i hørelsen sker. Resultat af undersøgelserne vil kunne være med til at bestemme musikernes risiko for høreskader, for både klassiske og rytmiske musikere, siger Jesper Bælum.
 
Forebyggelsen af høreskaderne hos musikere er svær, idet begrænsningen af lydtrykket ikke må forringe musikerens mulighed for at høre sig selv og medspillere. At finde frem til den rette beskyttelse af hørelsen skal derfor ske i et tæt samarbejde med musikerne.