Lynfrosten-flertal: Vi glemmer ikke miljøet

Flertal i Nyborg Byråd lover at der bliver mulighed for at rydde op, selv om der nu bliver byggeri på den forurenede grund i Nyborg.

Borgere i Nyborg skal ikke være bange for, at et nyt byggeri lægger sten i vejen for en oprydning på den såkaldte Lynfrosten-grund i Nyborg.

Det oplyser Dansk Folkeparti, Venstre og SF nu i en fælles pressemeddelelse.

- Det er vigtigt at understrege, at et kommende byggeri naturligvis skal overholde og tage hensyn til den forurening, der er på grunden. I forhold til den gældende lovgivning er det i praksis sådan, at bygherren skal have en såkaldt §8-tilladelse, før byggeriet kan gå i gang. Tilladelsen indebærer blandt andet, at byggeriet skal tilrettelægges på en måde, så en eventuel oprensning kan finde sted efter byggeriet er opført, hedder det i en pressemeddelelse. 

- Det er afgørende for os, at vi med de rammer, der sættes for størrelserne af butikker på Lynfrostengrunden, sikrer, at der er tale om store butikker, som ikke direkte konkurrerer med den historiske bymidtes mindre butikker. Med andre ord så betyder det, at udvalgsvarebutikker på Lynfrosten skal være minimum 750 m kvadratmeter, hedder det videre.

Ifølge de tre forligspartier er hensigten med det nye butikscenter at styrke fremtidens muligheder for at tiltrække kunder og turister til Nyborg og tage udfordringerne op med bl.a. nethandel.

- Det gør vi ved at investere massivt i den historiske bymidte, ligesom vi investerer i projekter og initiativer, der bidrager til en bedre oplevelse af at ankomme til Nyborg. I den forbindelse ønsker vi at tiltrække nye muligheder, der vil styrke vores attraktivitet som handels- og oplevelsesby, ligesom vi investerer i at fastholde vores unikke historiske bymidte. Samlet investeres der over de kommende 3 år i omegnen af 500 millioner kroner alene i den historiske bymidte og den nye Marina, hedder det i pressemeddelelsen.