I det fynske folks tjeneste

Lys forude for Højbjergbanen

Fyens Motor Sport har skaffet dokumentation for, at kunne leve op til de krav, som Odense Kommune har stillet for at genåbne Højbjergbanen.

Fyens Motor Sport mener nu at have fjernet de sidste hindringer for en genåbning af Højbjergbanen

Efter mange år med meget begrænsede muligheder for at bruge Højbjergbanen i Odense, mener Fyens Motor Sport nu, at de sidste hindringer for en genåbning af banen er ryddet af vejen.

I forbindelse med drøftelserne af en genåbning af banen, stillede Odense Kommune dokumentation for at fire krav kan overholdes.

  • at motorcyklerne kan dæmpes med 10 db
  • at Fyens Motor Sport løbende sikrer at den givne tilladelse overholdes
  • at det er det nuværende banespor der benyttes
  • at de særlige dæmpere anvendes både under træning og under løbsarrangementer

Alle punkter overholdes

Fyens Motor Sport har fået Carl Bro til at lave de fornødne målinger og de viser, at dæmpere kan nedsætte støjen fra motorcyklerne med minimum 10 db.

Klubben har - sammen med Carl Bro og Danmarks Motor Union - udarbejdet et kontrolsystem, der gør det muligt løbende at sikre overholdelse af de givne godkendelser for støj.

Klubben bekræfter, at kun det nuværende banespor bliver brugt, og der skal ikke laves støjdæmpning, som kan ændre på det eksisterende landskab.

Klubben garanterer, at de omtalte støjdæmpere på motorcyklerne bruges både til løb og træning.

Dermed mener Fyens Motor Sport, at vejen er banet for at tage hul på den politiske proces, der skal føre til en genåbning af banen