I det fynske folks tjeneste

Lystfiskere utilfredse med amtets miljøindsats

Den fynske afdeling af Danmarks Sportsfiskerforbund er nu så bekymrede over det stigende antal svinebrug, at de har skrevet et åbent brev til Fyns Amt for at få gjort en større indsats for det fynske vandmiljø.

-

Den fynske afdeling af Danmarks Sportsfiskerforbund er nu så bekymrede over det stigende antal svinebrug, at de har skrevet et åbent brev til Fyns Amt for at få gjort en større indsats for det fynske vandmiljø.

Foreningens formand Vagn Christiansen skriver blandt andet:

\" Det er med bekymring og undren, at de fynske sportsfiskere følger udvalgets stadigt stigende strøm af tilladelser til etablering og udvidelse af svinebesætninger i vores område.
Vi har nu gennem de sidste 50 år kæmpet mod forureningen af vore vandløb, søer og kyster fra udledning af spildevand og udslip af sprøjtemidler, møddingssafter og gylle for at vi igen kunne få de naturlige fiskebestande tilbage. ......................... Og vi kan i dag glæde os over, at det fynske vandmiljø har fået det betydeligt bedre. Mange steder er fiskebestandene på vej op - ikke bare pga. vore udsætninger, men på grund af tiltagende naturlig gydning i vandløbene.   Det er derfor sørgeligt at måtte konstatere, at Fyns Amt nu er ved at sætte alle disse fremskridt over styr med tilladelser til voldsomme udvidelser af husdyrproduktionen i landbruget.\"

Lystfiskerne opfordrer amtet til at bakke op om et forslag om stop for yderligere produktionsudvidelser, som oppositionen har fremsat i Folketinget.

Henvendelsen kommer få dage før, at amtet mandag den første december inviterer til et stort informations- og debatmøde om netop svinebrug i Odense Congress Center.  Mødet starter klokken 19.00 og er åbent for alle.