I det fynske folks tjeneste

Mælkebøtter mod blodpropper

Spis mælkebøttesalat og drik grøntsagsjuice og slip for hjerte-karsygdomme og type 2 diabetes. Den sammenhæng skal et nyt projekt på Syddansk Universitet forske i.

Det har længe været almen viden, at bestemte urter har fysiologiske effekter. Emnet har dog også været omgærdet af en vis mystik, og der savnes dokumentation for mange af de formodede sundhedsgavnlige effekter.

Projektet "Health promoting effects of bioactive compounds in plants" på Syddansk Universitet fjerne den mystik, der hidtil har være om bestemte urters fysiologiske effekter
 
- Vi ved, at naturligt forekommende bioaktive stoffer i planter kan have en sundhedsfremmende effekt på visse sygdomme, men der mangler forskningsbaseret viden om de bioaktive stoffer og de optimale betingelser for at dyrke planter med størst muligt indhold af sundhedsgavnlige stoffer, siger professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi ved Syddansk Universitet.
 
Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 14 mio.kr. til projektet, som under ledelse af professor Karsten Kristiansen skal skabe ny viden om bioaktive stoffer i planter og herigennem skabe et videnskabeligt grundlag for udvikling af målrettede sunde fødevarer og senere egentlige farmaceutiske produkter.
 
I dag ved forskerne allerede, at der i bestemte planter findes bioaktive stoffer, som har effekt på cellernes stofskifte. Men der er brug for mere viden om, hvorledes planternes indhold af gunstige bioaktive stoffer optimeres.

Der mangler ligeledes viden om, hvorledes disse bioaktive stoffer påvirker hele kroppens stofskifte, når de spiller sammen med de øvrige næringsstoffer, som indtages med kosten.

Når først forskerne har belyst mekanismerne bag effekterne af de enkelte stoffer, og når de kender betingelserne for at skabe den optimale effekt, så kan denne viden udnyttes til rådgivning om det sunde måltid, produktion af nye, sunde fødevarer og udvikling af lægemidler.