Mærsk-instituttet på SDU får 2,5 millioner kroner

I løbet af 2003 og 2004 modtager Mærsk Mc-Kinney Møller Institutet for Produktionsteknologi på Syddansk Universitet 2,5 millioner kroner. Pengene kommer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og skal bruges til driften af instituttet. Fonden har i fovejen skænket 75 millioner til opbygningen af og driften af instituttet.

-

I løbet af 2003 og 2004 modtager Mærsk Mc-Kinney Møller Institutet for Produktionsteknologi på Syddansk Universitet 2,5 millioner kroner. Pengene kommer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og skal bruges til driften af instituttet. Fonden har i fovejen skænket 75 millioner til opbygningen af og driften af instituttet.


Uddeler sjældent penge til driften
De 75 millioner kroner blev skænket i 1997. Dengang var de 50 millioner øremærket til nybyggeriet og de resterende 25 millioner til driften frem til 2002. Den gang fik Syddansk Universitet at vide, at man ikke skulle regne med flere penge, da fonden aldrig uddeler penge til drift, fortæller Syddansk Universitets rektor, Jens Odderhede i en pressemeddelse torsdag.
Alligevel besluttede Fonden altså, at belønne instituttet for de fremskridt, man har gjort på instituttet.


Internationalt førende institut
Mærsk-instituttet har på få år nået at markere sig internationalt på forskning inden for produktionsteknologi. Al forskningen er virksomhedsrelateret og instituttet har et tæt samarbejde med 20 danske virksomheder. Samtidig har instituttet i international konkurrence modtaget 14,2 millioner i eksterne bevillinger fra EU i løbet af 2001.
De 2,5 millioner fra A.P Møller fonden bliver dog de sidste fra den konto, da fonden har meddelt, at den herefter afslutter sitengagement i instituttet.


Se Mærsk-instituttets hjemmeside