I det fynske folks tjeneste

Maj Stillinger godkendt som folketingskandidat

Balladen i SF i Svendborg endte onsdag aften med at Maj Stillinger fortsætter som folketingskandidat. Efter et langt bestyrelsesmøde blev bestyrelsen enige om at foretage en blød landing efter ugens offentlige skænderier.

-

Balladen i SF i Svendborg endte onsdag aften med at Maj Stillinger fortsætter som folketingskandidat. Efter et langt bestyrelsesmøde blev bestyrelsen enige om at foretage en blød landing efter ugens offentlige skænderier.

- Nu skal vi have ro i partiet, og jeg er meget lettet over at vi ikke længere skal diskutere personer i al offentlighed, siger Maj Stillinger, folketingskandidat for SF-Svendborg.

I sidste uge udtalte bestyrelsen for SF-Svendborg mistillid til hende, fordi hun misligeholdte sine bestyrelsesposter i blandt andet skattenævnet. Men efter et mæglingsmøde i bestyrelsen onsdag aften er konflikten nu foreløbig bilagt.

Bestyrelsen er enige om at der nu skal være ro i partiet, og at personspørgsmål ikke længere skal diskuteres offentligt.  Samtidig vil Maj Stillinger som planlagt deltage i partiets urafstemning om pladserne på partiets liste over folketingskandidater. Resultatet af urafstemningen er klar på lørdag.

- Nu må vi se fremad og jeg er klar til at arbejde for at få VK-regeringen skiftet ud, lyder det fra Maj Stillinger.

Bestyrelsen blev også enige om at SF-Svendborg skal udarbejde retningslinier for, hvordan partiets valgte repræsentanter til tillidshverv skal overholde deres forpligtigelser.