I det fynske folks tjeneste

Mål: Færre dræbte i trafikken

Efter et blodigt 2013 står Fyns Politi overfor en stor opgave, hvis antallet af dræbte i trafikken skal ned på Færdselskommissionens måltal.

Færre skal miste livet på de danske veje, lyder det fra

Færdselssikkerhedskommisionen.

På Fyn arbejder politiet frem mod at leve op til sin del af landsmålet, efter 2013 blev et blodigt år i den fynske trafik.

På Fyn omkom 24 personer i trafikken i 2013.

De mange fynske trafikdrab skal altså mere end halveres, hvis man skal leve op til handleplanen fra Færdselssikkerhedskommisionen.

Det siger leder af Fyns Politis færdselsafdeling, Jørgen Andersen til DR Fyn:

- Hvis vi skal følge handlingsplanen, så skal vi på landsplan ned på 100-120 færdselsdræbte og heller ikke flere svært tilskadekomne frem mod 2020. Det kan man jo dividere ud på 12 politikredse, og så er vi nede omkring cirka 10 færdselsdræbte om året på Fyn.

Målet kan nås

Tidligere er det lykkes at holde antallet af trafikdræbte nede på Fyn, og det skal man tilbage til, siger Jørgen Andersen:

- Vi har før været nede omkring 10 færdselsdræbte om året på Fyn, så selvfølgelig kan det mål nås. Og det kan også komme yderligere ned, men det vigtige er også, at vi samlet set på landsplan når målet.

Uopmærksomhed, fart og narko skal bekæmpes

Fyns Politi vil nå målet om færre trafikdræbte ved at stille skarpt på uopmærksomhed og for høj hastighed blandt bilisterne, for det er de ting, der gør livet i trafikken farligt, siger Jørgen Andersen:

- Årsagerne til, at folk omkommer eller kommer alvorligt til skade er gerne for høj hastighed, uopmærksomhed eller de to ting i kombination.

Men også narkopåvirkede bilister er farlige i trafikken, så derfor har Fyns Politi anskaffet 3 narkomålere, så man kan teste, om bilister er påvirkede af stoffer.

Derudover vil politiet også kigge på forebyggelse af ulykker på vejene, siger Jørgen Andersen:

- Vi forsøger at sætte ind forebyggende og komme i tættere dialog med kommuner og Vejdirektoratet. Det er vigtigt, at der både bliver gennemført noget kampagnearbejde, og at der fortsat bliver investeret i vejtekniske foranstaltninger.

Trafikdræbte i Danmark de seneste fem år

2013 185 trafikdræbte

2012 167 trafikdræbte

2011 220 trafikdræbte

2010 255 trafikdræbte

2009 303 trafikdræbte

Kilde: Rådet for Sikker Trafik