I det fynske folks tjeneste

Måling af fedtprocent

-

-

I de fleste fitnesscentre kan du få foretaget en fedtmåling.
Du stiger op på en vægt og aflæser din vægt på normal måde. Derefter skal du indtaste, hvorvidt du er trænet eller utrænet. Herefter fremkommer en korrigeret fedtprocent. Det siger sig selv, at denne beregning bliver ret usikker - så  husk at inddrage de nævnte forbehold.
 Som ved de indirekte test til måling af konditallet, bør du primært bruge fedtmålingen til at registrere ændringer fra gang til gang.

Søren og Margit fik målt deres fedtprocent ved hjælp af Life Fitness Vægten. Den viste, at Margit før de 3 måneders træning havde en fedtprocent på 31.8% og Søren på 41.0%. Ud fra nedenstående skema ser vi, at Margit ligger i den sunde del af spektret, mens Søren ligger i den meget overvægtige ende. Husk dog ikke at lægge for meget i disse tal, da målingerne som nævnt er forholdsvis upræcise.


Fedtprocenten er et udtryk for den forholdsvismæssige mængde fedt på kroppen.
Da muskler vejer mere end fedt, kan vægten godt snyde. Din fedtprocent, som falder efterhånden, som du kommer bedre i form, er derimod en god indikator, der kan vejlede dig i din træning.