I det fynske folks tjeneste

Mand sendt i fængsel i fynsk piratsag

Kopiforretning i Odense dannede rammen om storstilet piratkopiering. Nu skal indehaveren i fængsel.

Hundredvis af bøger blev ulovligt kopieret i en kælderforretning i Odense. Nu skal indehaveren en tur bag tremmer.

Det har retten i Odense bestemt mandag. Dommen over indehaveren af forretningen "Mr. Copy" lyder på seks måneders fængsel.

Ud over fængselsstraffen bestemte retten, at indehaveren indtil videre ikke må beskæftige sig med erhvervsmæssig kopiering af litterære værker.

Den 32-årige indehaver blev dømt efter straffelovens paragraf 299b, som handler om grov overtrædelse af ophavsretsloven.

Manden var tiltalt for gennem godt to år at have kopieret og videresolgt op imod 2000 bøger, som ellers var beskyttet af ophavsretten.

Derudover har manden været tiltalt for at have oprettet et internetbaseret lager, et såkaldt livedrive, som også er blevet benyttet til ulovlig distribution af ophavsretsligt beskyttede værker.

Den forurettede part i sagen er Forlæggerforeningen, idet foreningens medlemmer har ophavsretten til en stor del af de ulovligt kopierede værker.

Foreningens medlemmer har rejst krav om cirka 490.000 kroner på grund af tab og som vederlag.

Retten i Odense valgte dog ikke at tage stilling til, hvorvidt foreningen skal have erstatning. Det bliver afgjort sidenhen ved et civilt søgsmål.

Den 32-årige indehaver har nu 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen til Østre Landsret.