Mange ældre indlægges uden grund

Overlæger: Akut indlæggelse af ældre, der aldrig burde ligge i en hospitalsseng, er årsag til overbelægning på sygehusenes medicinske afdelinger.

Landets medicinske afdelinger flyder over af patienter, der slet ikke burde ligge på sygehusene. Men ifølge overlæger og forskere er det ikke manglende effektivitet på hospitalerne, der er skyld i, at de medicinske afdelinger har flere patienter end de har plads til.

Overbelægningen skyldes, at vagtlæger, praktiserende læger og den kommunale ældrepleje hvert år indlægger op mod 80.000 fortrinsvis ældre borgere akut, selvom de aldrig skulle have ligget i en sygehusseng. Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Mindst hver femte patient har ikke behov for indlæggelse. De kan i stedet håndteres ambulant næste dag, eller også hører de slet ikke hjemme på et sygehus, siger Mikael Hansen-Nord, der er ledende overlæge på Odense Universitets Hospitals medicinske akutmodtagelse.

- Vi modtager jævnligt borgere fra plejehjem, hvor indlæggelsen ligner en ren panikhandling fra plejepersonalets side. Det kan være en døende borger, som pludselig ikke vil spise, eller en borger som blot mangler vand. Her kan jeg godt undre mig over, at personalet ikke selv kan finde ud af det, siger Mikael Hansen-Nord.

Han bakkes op af overlæge Thomas Gjørup, der har stået i spidsen for en tænketank, der har set på problemerne på landets medicinske afdelinger.

Thomas Gjørup er enig i, at mindst hver femte medicinske patient indlægges overflødigt.

Ifølge hans beregninger vil sygehusvæsenet tilsammen kunne spare 10 store medicinske afdelinger væk, hvis de unødvendige indlæggelser kunne undgås.

Det svarer til en årlig besparelse i omegnen af 1,5 milliarder kroner.