Mange børn til skade i trafikken

Alt for mange børn kommer til skade i trafikken. I 2001 var 121 børn involveret i en ulykke på Fyn - 4 af dem med dødelig udgang. En ny kampagne forsøger at nedbringe uheldsstatistikken.

-

Alt for mange børn kommer til skade i trafikken. I 2001 var 121 børn involveret i en ulykke på Fyn - 4 af dem med dødelig udgang. En ny kampagne forsøger at nedbringe uheldsstatistikken.

På dagen, hvor børn landet over skal i skole igen efter sommerferien, genoptager Fyns Amt trafikkampagnen \"Hjælp mig på skolevej\". Den første dag i skolen får børnene udleveret en skolestarts-kasket, forældrene får en folder med gode trafikråd, der er plakater i vejkanten ved mange skoler og der køres radiospots. Desuden vil politiet patruljere ved mange skoler i august.

Flere undersøgelser har vist at 5-6 årige er for små til at bedømme trafikken og især hvordan farlige situationer undgåes. \"Vi håber at kampagnen kan lære voksne trafikanter at tage mere hensyn til børnene\", siger formand for amtets trafik- og miljøudvalg, Poul Weber.