I det fynske folks tjeneste

Mange flygtninge til Syddanmark

Syddanmark er en af de regioner, der modtager flest flygtning. Kun Midtjylland får flere.

Hen over sommeren er der kommet usædvanlig mange flygtninge til Danmark - især fra Syrien.

* Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for, hvor mange flygtninge der vil få opholdstilladelse i Danmark det følgende år, og som derfor skal bo i en dansk kommune - de såkaldte kommunekvoter.

* På baggrund af landstallene forsøger landets kommunekontaktråd at blive enige om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem regionerne - regionskvoter.

- Derefter forsøger kommunerne at fordele regionskvoterne på kommunekvoter. Lykkes det ikke, er fordelingen op til Udlændingestyrelsen.

* Det overordnede formål er, at flygtningene af hensyn til integrationen skal fordeles jævnt over hele landet.

* Nogle kommuner modtager ikke flygtninge. Det gælder især de store kommuner, hvor der i forvejen er mange udlændinge. I øjeblikket er det København, Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Albertslund.

I april 2014 fordelte regionskvoterne for flygtninge sig således:

- Hovedstad 663

- Sjælland 802

- Syddanmark 1093

- Midtjylland 1179

- Nordjylland 663

* Pr. 1. september var der fordelt 3400 flygtninge. Det tal blev i april opjusteret til 4400.