Mange flygtninge til Syddanmark

Syddanmark er en af de regioner, der modtager flest flygtning. Kun Midtjylland får flere.

Hen over sommeren er der kommet usædvanlig mange flygtninge til Danmark - især fra Syrien.

* Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for, hvor mange flygtninge der vil få opholdstilladelse i Danmark det følgende år, og som derfor skal bo i en dansk kommune - de såkaldte kommunekvoter.

* På baggrund af landstallene forsøger landets kommunekontaktråd at blive enige om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem regionerne - regionskvoter.

- Derefter forsøger kommunerne at fordele regionskvoterne på kommunekvoter. Lykkes det ikke, er fordelingen op til Udlændingestyrelsen.

* Det overordnede formål er, at flygtningene af hensyn til integrationen skal fordeles jævnt over hele landet.

* Nogle kommuner modtager ikke flygtninge. Det gælder især de store kommuner, hvor der i forvejen er mange udlændinge. I øjeblikket er det København, Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Albertslund.

I april 2014 fordelte regionskvoterne for flygtninge sig således:

- Hovedstad 663

- Sjælland 802

- Syddanmark 1093

- Midtjylland 1179

- Nordjylland 663

* Pr. 1. september var der fordelt 3400 flygtninge. Det tal blev i april opjusteret til 4400.