Mange kvindelige chefer på Fyn

Andelen af kvindelige chefer på Fyn er en anelse mindre end antallet af kvindelige chefer på landsplan.

Især Odense trækker Fyns gennemsnit op

Andelen af kvindelige chefer på Fyn er en anelse mindre end antallet af kvindelige chefer på landsplan.

18 procent af cheferne i Danmark er kvinder. På Fyn er tallet 16 procent. Når Fyn halter en lille smule bagud med antallet af kvindelige chefer, skyldes det at der i Fyns Amt er mange industrivirksomheder, som traditionelt set har mandlige chefer.

Hvis tallene udelukkende omfattede Odense ville den fynske hovedstad formentlig være lige så godt med som hovedstadsområdet.

Men ledernes Hovedorganisation er godt tilfreds med andelen af kvindelige chefer på Fyn.

"Det er glædeligt, at vi er så godt med, når det handler om unge kvinder på amtets lederposter. Det er særdeles flotte tal, når man tager i betragtning, at de københavnske ledere hiver landsgennemsnittet op", udtaler John Krogstrup, amtsformand i Ledernes Hovedorganisation i en pressemeddelelse.