Mange nye virksomheder på Fyn

Fynboernes etableringslyst er blandt de største i landet. Siden 2000 er der kommet næsten 17.000 nye fynske virksomheder, og det er en af de største fremgange i provinsen.

-

Fynboernes etableringslyst er blandt de største i landet. Siden 2000 er der kommet næsten 17.000 nye fynske virksomheder, og det er en af de største fremgange i provinsen. Det fremgår af en analyse lavet af KOB A/S.

I forhold til antallet af virksomheder i 2000 er der sket en fremgang på 42,6 procent i antallet af nyetablerede virksomheder på Fyn. Hovedstadsområdet tegner sig for den største vækst, men i provinsen er det kun Vejle Amt, der har haft en større procentuel fremgang.

I alt blev der i perioden etableret 16.886 nye fynske virksomheder. Den procentvise fremgang for hele landet er på 48 procent, men det skyldes først og fremmest, at væksten har været meget stor i hovedstadsregionen.

Generelt gælder det for hele landet, at etableringslysten har været faldende siden 2000. På Fyn blev der i 2000 skabt 3.806 nye virksomheder, mens tallet i 2004 var faldet til 3.269.

Med til billedet hører dog også, at der i samme periode er blevet nedlagt mange virksomheder og selskaber. Fyn har i hele perioden mistet 278 virksomheder, mens der er etableret 2.991 aktie- eller anpartsselskaber.