I det fynske folks tjeneste

Mange stemmer på biblioteket

Succes i Odense med at brevstemme på biblioteker.

Succes i Odense med at brevstemme på biblioteker.

For første gang til et folketingsvalg har det været muligt for odenseanerne at brevstemme på tre biblioteker i Odense - nemlig Vollsmose, Tarup og Dalum.

2173 har stemt på biblioteket

6430 odenseanere har indtil nu brevstemt til folketingsvalget på torsdag. Det er 1611 flere personer end ved valget 13. november 2007.

De 4257 har stemt på folkeregistret i Borgerservice, mens 2173 har benyttet sig af Borgerservices nye tilbud, hvor man kan brevstemme på bibliotekerne i Vollsmose, Tarup og Dalum.

Man kan stadig nå at brevstemme i dag tirsdag, hvis man er forhindret i at stemme på valgdagen på torsdag.

Også flere i Middelfart

En foreløbig opgørelse i Middelart viser også flere brevstemmer.

Tallene ved dagens begyndelse var, at 1793 havde brevstemt mod cirka 1000 ved sidste folketingsvalg, oplyser stabschef Martin Albertsen.

3229 brevstemmer i Svendborg

Antallet af brevstemmer i Svendborg var tirsdag klokken 14.30 optalt til 3.229.

Ved folketingsvalget i 2007 havde Svendborg Kommune modtaget 2210, da brevafstemningen sluttede. Det oplyser Faglig Koordinator Karina Lindholm Jensen.