I det fynske folks tjeneste

Mange unge fynboer på støtten

Flere og flere unge mellem 15 og 29 år, som ikke er studerende, er på offentlig forsørgelse, viser en ny analyse.

02:30

01:37

01:19

1 af 4

Næsten en tredjedel af de 15 - 29-årige i Nyborg Kommune, der ikke er i uddannelse, er enten på kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension.

Det er den højeste andel i de fynske kommuner.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

På landsplan er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget fra 94.000 før krisen i 2008 til 124.700 i 2012 - en stigning på 30.700.

En udvikling som bekymrer socialrådmand i Odense Peter Rahbæk Juel, Soc.dem.

Han henviser til, at andre undersøgelser viser, at unge, der får en dårlig start på arbejdslivet har større risiko for arbejdsløshed og lavere løn livet igennem.

Stor forskel på kommunerne

Analysen har kun kommunetal fra 2011, så det er ikke muligt at se udviklingen i de enkelte kommuner.

Men der er stor sandsynlighed for at tallene også vokser på Fyn.

Her er tallene for de fynske kommuner i procent af de ikke-uddannelsessøgende unge mellem 15 og 29 år, som var på kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension i 2011:

Middelfart 22,4

Assens 28,6

Faaborg-Midtfyn 26,8

Kerteminde 29,5

Nyborg 29,7

Odense 25,3

Svendborg 26,9

Nordfyns 27,7

Langeland 28,9

Ærø 16,7