Mangel på fængselsbetjente på Fyn: - Det går kun en vej, og det er ned ad bakke

Der er massiv mangel på fængselsbetjente, og det går ud over resocialiseringen af de indsatte, advarer formanden for Fængselsforbundet.

quote Med den her krise vi har med mangel på fængselsbetjente, går det kun en vej, og det er ned ad bakke

Bo Yde Sørensen, fungerende formand for Fængselsforbundet

Fængselsbejtente låser døre og visiterer celler.

Men i dag gør de også meget mere end det. De skal sørge for at hjælpe indsatte på vej til et liv uden kriminalitet.

- Som udgangspunkt siger man jo, at Kriminalforsorgen har to ben at gå på og de to ben, de er ligeværdige. Sikkerheden fylder 50 procent, og det resocialiserende, støttende og motiverende fylder den anden halvdel af din arbejdsdag, forklarer fungerende formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen.

Men i disse år oplever betjentene, at vægten er tippet. 

- Situationen i øjeblikket er, at vi mangler omkring 20 procent af styrken på fængselsbetjentsiden. Med den her krise går det kun en vej, og det er ned ad bakke, for i øjeblikket har vi stort set kun personale til at bemande ringmuren, fortsætter han. 

Og det er ifølge Bo Yde Sørensen et problem, fordi det går ud over den resocialisering af de indsatte, der skal forsøge at skubbe dem i retning af et liv uden kriminalitet - og i sidste ende de ansatte selv. 

RESOCIALISERING I KRIMINALFORSORGEN

- Der er mange af mine kollegaer, der kommer og siger: “Jeg søger sgu noget andet, Bo. Jeg kan ikke se mig selv i kun at lave sikkerhedsopgaver, visitationer og lede efter mobiltelefoner." Vi har virkelig behov for, at der kommer nogle nye kollegaer ind, så vi igen kan komme i gang med rigtigt fængselsbetjent-arbejde, siger han.

Antallet af ansatte betjente er faldet med omkring 11 procent fra 2013 til 2017.

Flere kontroller 

Samtidig med personalemanglen er det siden 2016 blevet besluttet, at fængselspersonalet skal føre strengere kontrol med mobiltelefoner, lave flere visitationer og håndhæve forbud mod rygning og upassende sprogbrug. Og det er et forkert fokus, mener juridisk lektor på Syddansk Universitet Linda Kjær Minke, der har forsket i forholdene i fængsler i flere år.

- Fængselsbetjentene har rigtigt svært ved at få det til at hænge sammen, fordi der er et krav om, at de skal gennemføre kontrolopgaver, siger hun og fortsætter: 

- Jeg har efterhånden forsket i det her fag i mange år, og jeg er aldrig - hverken nationalt eller internationalt - stødt på forskning, der viser, at det nytter at gøre det hårdt at sidde i fængsel. 

Hos Kriminalforsorgen henviser direktør Thorkild Fogde til, at en af årsagerne til det øgede fokus på sikkerhed, blandt andet skyldes en udvikling af bandemedlemmer i fængslerne. 

- I dag er der langt flere grupper i fængslerne, som er konfliktsøgende. Muligheden for resocialiserende arbejde afhænger af, om de indsatte er i stand til at tage imod. De indsatte fra især bandemiljøerne er mere forhærdede i forhold til, hvad de er indstillede på. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal gøre det. Alt er et spørgsmål om at afveje fordele og ulemper, siger han.

UDVIKLINGEN AF DISCIPLINÆRSTRAFFE

Nyborg Fængsel

Der er jo mange erhvervsgrupper, som er pressede på tid, som har mange arbejdsopgaver - skal I ikke bare arbejde lidt hurtigere?

- Jo, det skal vi, men jeg kan sige, at sidste år har mine kollegaer arbejdet over for 100 millioner kroner. Mine kollegaer arbejder mellem 12 og 16 timer i døgnet i øjeblikket, vi har stort set ikke normale otte-timers vagter tilbage, fordi så kan vi ikke bemande fængslerne. Selvom vi ansætter cirka 150 fængselsbetjente om året i øjeblikket, så stopper der over 200 om året. Vi kan ikke arbejde os ud af det her, det er ikke en mulighed længere, fortæller Bo yde Sørensen. 

Men hvorfor skal vi overhovedet resocialisere?

- De her kriminelle kan jo blive din og min nabo, når de bliver løsladt, og så har du og jeg en kæmpe interesse i, at de ikke går ud og laver nøjagtig det samme engang til, som da de kom i fængsel, slutter han.