Mangel på fynske hospicepladser: - Der er borgere, som ikke får den værdige død, de har krav på

Tæt på hveranden af de patienter, der bliver henvist til Hospice Fyn får aldrig en plads. Nogle af dem får dermed ikke den smertefrie og trygge afslutning på livet, de ønsker sig.

På et hospice kan døende patienter sige et værdigt og smertefrit farvel til verden. 

Det er dog langt fra sikkert, at du får en plads på Hospice Fyn. 

I en ny statistik fra Dansk Palliativ Database viser det sig, at Hospice Fyn når at tage imod godt hver anden patient, der er henvist hertil.

I Region Syddanmark får cirka tre ud af fire dog plads på et hospice eller et palliativt afsnit, når de har fået en henvisning til den type behandling.

- Det betyder, at der er borgere, som ikke får den værdige død, de har krav på. Det betyder også, at der er pårørende, som bliver hårdt ramt, fordi det er hårdt at se andre lide, forklarer Jesper Pedersen Rønning, næstformand i Ældre Sagen i Odense.

For når du er døende, kan din egen læge, eller den læge, du møder på hospitalet, henvise dig til lindrende behandling på eksempelvis et hospice eller palliativt afsnit.

Næstformanden kender til mennesker bag tallene, der aldrig får den hjælp, de har krav på.

- Det er en kendt problematik. Det var også på dagsordenen i 2020, men der er så ikke sket noget siden, siger han.

Kontakt os

Det er ikke noget nyt

Det er heller ikke en ny problematik på Fyn. 

Det viser et dyk ned i databasen med statistik over, hvor mange henviste patienter, der får den smertelindrende behandling. 

De seneste ti år har Hospice Fyn taget imod rundt regnet halvdelen af de patienter, der fik en henvisning hertil.

Hospicechef Jette Søgaard Nissen peger på, at det er vilkårene, når man har med mennesker at gøre.

Der er perioder, hvor der er for mange henvisninger i forhold til antallet af pladser, og der er perioder, hvor vi ikke har så mange henvisninger.

- Vi får også mange henvisninger, hvor borgeren er henvist til flere hospicer, og hvor de når at få en plads et andet sted, siger Jette Søgaard Nissen.

- Der er også patienter, hvor det ikke længere er aktuelt med en plads, når vi kontakter dem. Men vi tager imod alle dem, vi kan. Det vil aldrig være sådan, at vi kan nå at få alle folk med en henvisning ind.

Hun peger i øvrigt på, at det er en politisk prioritering at sætte grænserne for, hvor mange der kan få tilbuddet om en plads, fordi det er et spørgsmål om økonomi og de opstillede kriterier for, hvornår man kan komme på hospice.

Overblik: Henvisninger til palliativ indsats

Fyn får brug for pladser til døende

I 2012 åbnede Hospice Sydfyn for, at flere på Fyn kunne få den rette hjælp i den sidste fase af livet. 

Men det fik ikke antallet af henviste patienter, der ikke får en plads på Hospice Fyn, til at falde. 

Med et stigende antal ældre borgere kan der blive behov for flere pladser på Fyn, vurderer Stefan Starup Jeppesen, der er cheflæge på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

- Traditionelt har det været kræftpatienter der er kommet på hospice, men der er efterhånden flere patientgrupper, der får tilbuddet, forklarer Stefan Starup Jeppesen.

Odense Universitetshospital har også fået et specialiseret sengeafsnit kaldet Palliativt Sengeafsnit. 

Her bestræber de sig blandt andet på at give mennesker en værdig og smertefri afslutning på livet. Her kan det være, at nogle af de patienter, der ikke får en plads på Hospice Fyn, havner. 

På Palliativt Sengeafsnit på OUH tog de da også imod imod 89 procent af de henviste patienter i 2021.

Politisk fokus

Der er behov for endnu mere fokus og flere ressourcer på området, vurderer Olav Nørgaard, der er formand for bestyrelsen for Hospice Forum Danmark.

- De 12 pladser på Hospice Fyn slår ikke til i et befolkningstæt område som Odense, slår han fast.

Statistikkerne er med til at understrege både dette, men det viser også generelt en underkapacitet på området.

- Vi er som samfund nået til en erkendelse af, at vi skal have det så godt som muligt, når vi skal herfra. Det betyder, at der er flere, der er blevet opmærksomme på det her område. Men et stigende antal ældre vil kun få behovet til at vokse. Nu mangler vi bare, at politikerne holder fokus på området også, siger Olav Nørgaard.

Tilbage i 2018 fik Ærø Danmarks første telemedicinske hospiceplads. Det er en stue møntet på borgere med livstruende sygdomme.