Mangel på sygeplejersker: Afdeling på OUH har fundet en løsning

Der mangler sygeplejersker på både arbejdsmarkedet og uddannelserne. Men på Hæmatologisk Afdeling på OUH har de fundet en løsning. Her dækker andre faggrupper nu hullerne.

Der mangler sygeplejersker på landets hospitaler. Samtidig er der sket et markant fald i antallet af kvote 1-ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen. Hele 31 procent færre ansøgere i Odense og 38 procent i Svendborg. Og med de tal ser det sort ud for hospitalerne.

Men på Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, der behandler patienter med blodsygdomme, har de fundet på en løsning. Her ansættes i stedet andre faggrupper, som kan overtage nogle af de opgaver, som sygeplejerskerne skal løbe stærkt for at nå.

I alt er 25 sygeplejestillinger på afdelingen blevet erstattet med andre faggrupper. Blandt andet farmakonomer, der giver patienterne medicin, sundhedssekretærer, der kan ordne det administrative eller en diætist, der sørger for at give patienten mad. 

- Der var mangel på sygeplejersker, og vi fik simpelthen ikke nogen ansøgninger til vores sygeplejestillinger, siger Charlotte Bang Petersen, der er oversygeplejerske på Hæmatologisk Afdeling.

Selvom det i starten var svært i starten, så mener Line Kjærsgaard Christensen, der er introduktions- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske på afdelingen, at det er en god løsning på et akut problem.

- Vi er nødt til at se realiteten i øjnene, at vi mangler sygeplejersker, og som det er lige nu, så vil vi også komme til at mangle sygeplejersker, så vi er nødt til at udnytte situationen, så de vigtigste sygeplejeopgaver fortsat ligger ved os, siger hun.

Nødløsning men en god løsning

Da Hæmatologisk Afdeling for et års tid siden startede med at ansætte andre faggrupper, var det især for at udfylde hullerne fra de manglende sygeplejersker.

Men som flere faggrupper er blevet ansat, kan det endda ligefrem være en fordel at uddelegere nogle af opgaverne til ansatte, der er specialiserede inden for bestemte områder som eksempelvis en diætist eller en fysioterapeut.

- Potentielt kan det betyde, at patienterne får mere at spise, og det rigtige at spise hurtigere. Det kan også betyde, at de bliver mobiliseret hurtigere, så de kan komme op og gå, siger Charlotte Bang Petersen, der er oversygeplejerske på OUH.

Det er sundhedsdirektøren hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Kim Bøgh-Jensen, enig i. Han tror på, at det kan gavne patienterne.

- Sygeplejersker har også en blækspruttefunktion, hvor de er supergeneralister. De ved en masse om en masse. Men der er også nogle områder, hvor de faktisk har nogle kollegaer, som måske er eksperter på området, siger han.

Flere ansøgere til andre sundhedsuddannelser

Selvom der er færre ansøgninger til sygeplejerskeuddannelsen, så er der i år større søgning mod flere af de andre sundhedsfaglige fag. Det gælder blandt andet laboranter, fysioterapeuter og lignende. Det giver ifølge sundhedsdirektøren hos UCL god mening, at ansøgerne går efter andre sundhedsfaglige uddannelser, som ikke er sygeplejerske.

- Der er måske flere, der har fået øjnene op for, at der også er andre uddannelser, og det kan måske have noget at gøre med den debat, der har været omkring sygeplejerskernes lønforhold og arbejdsvilkår, siger han.

En af dem, der måske selv skal overtage en af sygeplejerskernes opgaver, er Nanna Fog. Hun er ergoterapeutstuderende og kan godt se, at det kan give mening.

- Jeg føler lidt, at ergoterapifaget er overset, og der er mange opgaver, vi vil kunne varetage. På den måde vil vi også kunne støtte og løfte andre faggrupper, som løber rigtig hurtigt lige nu, og det er jo specielt sygeplejerskerne, siger hun.

Hun synes samtidig, at det er meget vigtigt, at de bliver klædt ordentligt på til at kunne overtage sygeplejerskernes opgaver, så de er trygge i dem. 

Frygter for kvaliteten

Men ikke alle er lige begejstrede. Kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd, John Christiansen, er bekymret over udviklingen. 

Ifølge ham er det en fin nødløsning, men fra politisk hånd er man stadig nødt til at gøre mere for at rekruttere sygeplejerskerne. Han frygter, at det i sidste ende kan udvande sygeplejerskernes arbejde, at andre faggrupper skal overtage deres opgaver.

- Det er en situation, der er opstået, fordi den her rettidige omhu er kommet så sent, at ledelsen nu står i en presset situation, hvor man er nødt til at finde på noget andet. Det risikerer at gå ud over kvaliteten i plejen, siger han. 

Det er ikke kun på hospitalerne, der mangler personale. Borgere, der bruger hjemmerespirator oplever nemlig, at der ikke er hjælpere nok, og de tvinges derfor til at blive unødvendigt indlagt på hospitalerne.