I det fynske folks tjeneste

Marathon lukker veje i Odense

Skal du gennem Odense søndag, skal du beregne god tid til transporten, H.C. Andersen Marathon betyder store omlægninger af trafikken.

Rundt omkring på ruten er posteret 130 Hjemmeværnspolitifolk, der tager sig af trafikreguleringen.

Politiet patruljevogne og motorcykler kørende rundt ved arrangementet, hvis der skulle vise sig at opstå problemer.

Langs ruten er desuden posteret 220 frivillige vejvisere.

Trafikomlægninger begynder klokken 5

Afspærringsarbejdet begynder søndag morgen kl. 5.00 fra 5 forskellige punkter på ruten, som herefter skal stå afspærret og klar kl. 8.00.

Første start ved Odense Idrætspark er kl. 9.00 hvor kvindernes ½ maratonløb skydes i gang.

Kl. 10.00 sendes de mange maratonløbere afsted på 42,195 km.

½ maratonløbet for mænd, har start kl. 13.30 og endelig starter Minimarathon kl. 14 og 14.10.

Efterhånden som sidste løber passerer de enkelte punkter på ruten, fjernes afspærringsmateriellet og trafikken normaliseres igen fra kl. ca. 16.

Arrangørerne henstiller til bilisterne, at de viser hensyn og respekt, for det arbejde, der udføres af de frivillige på vejene i Odense ved H.C. Andersen Marathon samt for deltagernes kamp mod de mange kilometer.

De større indfaldsveje til Odense kan stort set passeres, dog med visse reguleringer og ensretninger, der efterhånden som deltagerne passerer bliver normaliseret igen.

De væsentligste veje, der bliver berørt.

De væsentligste veje, der bliver berørt.

Odense V

 • Stadionvej - er lukket for trafik fra Rugårdsvej til Christmas Møllersvej, og dermed også Snapind Gården
 • Højstrupvej - ved Odense Idrætshal og Odense Stadion er spærret hele dagen
 • Dæhnfeldt byen - herfra skal udkørsel ske via Thomas Overskous Vej/ Stadionvej, da udkørslen til Rugårdsvej er lukket
 • Rugårdsvej - fra Stadionvej til Åløkke Allé

Odense C

 • Åløkke Allé - ensrettes mod Næsbyvej
 • Næsbyvej - her anbefales at benytte den nye Ring 2

Skibhuskvarteret

 • Skibhusvej - ensrettes mod Th. B. Thriges Gade fra Sprogøvej
 • Bazaren - ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej
 • Thomas B. Thriges Gade - her tilrådes at køre via Claus Bergs Gade til Overgade/Albanigade

Odense C

 • Bilister til OUH og lægevagten - bedes køre ind fra Sdr. Boulevard ell. Ringvejen/Falen/J.B. Winsløwsvej
 • Vestergade fra Pantheonsgade spærres for kørende trafik mod Kongensgade
 • Grønløkkevej - er spærret i begge retninger fra Falen til Roersvej

Odense V

 • Christmas Møllersvej - ensrettes mod Middelfartvej
 • Højstrupvej - fra rundkørslen til Christmas Møllersvej
 • Møllemarksvej - fra Rundkørslen til Haveløkken

Næsbyvej - Filosoffen - Sdr. Boulevard og på Middelfartvej etableres "trafiksluser", hvor bilister og løbere krydser hinanden. Disse "sluser" reguleres af Politihjemmeværnet - der på denne måde kan opretholde en rolig afvikling af trafikken på de to nævnte punkter.

Trafikanter inden for ruten kan med fordel benytte krydsningen Østre Stationsvej/Thomas B. Thriges Gade til at komme fra en side af byen til en anden. Se rutekortet andet sted i tillægget.

Ringvejen gennem Odense berøres ikke af løbet, hvorfor det vil være en fordel at benytte denne, for at komme fri af selve maratonruten.

Beboere inden for martonruten: Det kan anbefales, at man benytter Østre Stationsvej over Th. B. Thrigesgade og kører via Hans Mules Gade mod Nyborgvej, Tværgade/Hjallesevej og via Ringvejen fortsætter mod sin destination.