Mårhunden formentlig udryddet på Fyn

Indsatsen for at bekæmpe mårhunden har været så effektiv at det uønskede rovdyr formentlig er helt udryddet på Fyn. Det konkluderer Naturstyrelsen i en evalueringsrapport.

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund satte for to år siden to såkaldte Judas-mårhunde ud på Fyn.

Den ene af de to judas dyr afslørede via GPS en mage, der så efterfølgende blev opsporet og steriliseret.

Siden da er der ikke fundet mårhunde på Fyn, og bestanden er nu begrænset til Jylland.

Mårhunden bliver betragtet som en invasiv og uønsket art, da den er en alvorlig trussel mod nogle af de mest sarte og beskyttede dyrearter i den danske natur.

COWIs rapport om indsatsen mod mårhund