Markant færre anbragte børn sidste år

16 procent af børnene blev anbragt uden samtykke i 2013, og generelt blev færre anbragt sidste år.

Kommunerne iværksatte 2225 anbringelser af børn og unge i 2013, hvilket er et fald på 21 procent i forhold til året før.

Det fremgår af Ankestyrelsens netop offentliggjorte årsstatistik om anbragte børn og unge.

Det markante fald er positivt, og det skyldes et bedre tilsyn, mener Anne Møllegaard Mortensen (DF), viceborgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune og næstformand i KL's social og sundhedsudvalg.

- Det skyldes, at kommunerne har iværksat en større indsats. Karen Hækkerup startede hele tilsynsdelen, hvilket har skabt en langt bedre opfølgning fra institutionerne, og vi er bedre til at se de brodne kår. Derfor er det nedadgående.

- Det glæder mig bestemt, at det er nedadgående. Det betyder, at den fokus og indsats, vi har haft gennem årene, har haft en positiv effekt, siger Anne Møllegaard Mortensen.

Daværende justitsminister Karen Hækkerup (S) samlede i starten af 2013 tilsynet i fem kommuner for at sikre en bedre indsats over anbragte børn og udsatte voksne.

Ved udgangen af året var 11.614 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet, og dermed er den samlede andel faldet fem procent. 16 procent af børnene blev anbragt uden samtykke.

Anne Møllegaard Mortensen afviser, at faldet kan skyldes, at kommunerne er blevet dårligere til at opdage de socialt udsatte.

- Det tror jeg ikke på. Jeg tror virkelig, at det handler om det modsatte. At medarbejderne ude i institutionerne er blevet bedre og har skærpet fokus på det enkelte barn, når det kommer i krise, siger Faaborg-borgmesteren.

Faaborg-Midtfyn er foregangskommune og har blandt andet etableret såkaldte børnehuse, der sørger for at anbringe børn i nærmiljøet.

Ifølge rapporten er utilstrækkelig omsorg fra forældrene den hyppigste årsag til, at børn bliver anbragt. Det er årsagen i 53 procent af afgørelserne.

For barnet er den hyppigste årsag, at vedkommende viser udadreagerende adfærds- og tilpasningsproblemer, hvilket er baggrunden i 35 procent af afgørelserne.

58 procent af de 0-17-årige børn og unge var sidste år anbragt i plejefamilie, 21 procent på døgninstitution og 14 procent på et socialpædagogisk opholdssted.