Markvandring på Forskningscenter

Torsdag den 7. august åbner Forskningscenter Årslev dørene for at præsentere forsøg med dyrkning af henholdsvis økologiske grønsager og økologisk frugt og bær.

-

Torsdag den 7. august åbner Forskningscenter Årslev dørene for at præsentere forsøg med dyrkning af henholdsvis økologiske grønsager og økologisk frugt og bær.  

Forskning i æbler
I forskningscentrets æbleplantage fortælles blandt andet om undersøgelser, som skal medvirke til at forbedre økologisk æbleproduktion i en moderne plantage. Blandt andet undersøges effekten af gødskning, grundstammer og planteafstand på angreb af æbleskurv, udbytte og frugtkvalitet.  

Inden for grønsagsområdet er det blandt andet målet at udvide antallet af grønsagsarter, der kan dyrkes med succes i økologisk jordbrug. Via en øget anvendelse af efterafgrøder og studier af afgrødernes rodvækst er det målet at opnå en bedre næringsstofhusholdning.  

Denne forskning foregår i et økologisk grønsagssædskifte, hvor udbyttet gennem flere år har vist sig at være konkurrencedygtigt med udbyttet fra konventionelle marker - på trods af at der ikke anvendes gødning og sprøjtemidler.  

Deltagelse i markvandringen er gratis, og der kræves ingen tilmelding.