Marstal Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet opstilling, 7 kandidater:


1. * Grethe Skov, spidskandidat, genopstiller
2. Ole Wej Petersen
3. Flemming Rasmussen, genopstiller
4. Henrik Løkkegaard Sonne
5. Jette Vestergard
6. Carl Helge Jensen
7. Ole Nielsen


* Spidskandidaten Grethe Skov vil generobre borgmesterposten, som hun vandt for otte år siden - men måtte afgive ved sidste valg. Hun erkender, at hendes mærkesag ikke er den mest sexede, nemlig økonomien. Grethe Skov mener, at de borgerlige i denne periode ikke har koncentreret sig om økonomien, men har sat en masse anlægsarbejder i gang. \"Det er næsten uansvarligt med så lav en kassebeholdning, vi har nu\", siger hun. Derfor vil hun som det første have rettet op på økonomien og måske udskyde nogle projekter, f.eks. nybyggeriet ved hallen. Grethe Skov ser affolkningen som det største problem for kommunen. Derfor vil hun satse på at få gjort transporten til og fra øen billigere, få skaffet bredbånd til gavn for erhvervslivet og fortsætte arbejdet for at få lagt de to ærøske kommuner sammen til én. Hvis Grethe Skov bliver borgmester igen, vil hun gå efter så bredt et samarbejde som muligt, selv om hun er skuffet over, at Karsten Landro ikke har gjort det i den forgangne periode.


Valgforbund: A+F


 


C: Det konservative Folkeparti, 11 kandidater:


1. * Karsten Landro, spidskandidat, borgmester, genopstiller
2. Jan Mortensen - genopstiller
3. Merete Flindt Larsen
4. Poul Elman Hansen
5. Gert Hansen
6. Bjørn Kay
7. Kaj Hald - genopstiller (stillede sidst op på liste G)
8. Palle Juulsgaard
9. Marie Pelle Petersen
10. Per Andersen
11. Gert Hansen


* Karsten Landro blev borgmester som nyvalgt ved sidste valg. \"Det har været de bedste fire år i mit liv\", siger Karsten Landro, som derfor går efter endnu en periode på posten. De første år af den forgangne periode blev brugt til at få styr på økonomien. Siden har borgmesteren arbejdet på at udvide samarbejdet med nabokommunen og har i øvrigt fået sat mange små tiltag i værk i kommunen, hvilket på lang sigt gerne skulle vende udviklingen. Folk flytter nemlig fra øen. Den linje vil han gerne fortsætte, bl.a. ved at forbedre infrastrukturen til gavn for erhvervslivet. Landro vil vente med en fast udmelding om kommunesammenlægningen, til embedsmændene er færdige med rapporten. Hans grundholdning er, at samarbejdet skal udvides.


Valgforbund: V1+V2+C


F: Det Socialistiske Folkeparti, partiliste, 4 kandidater:


1. * Bent Fjellerad, spidskandidat
2. Dennis Andersen
3. Linda Jørgensen
4. Michael Rasmussen


* SF stiller op for første gang på Ærø og forventer at blive valgt ind med et mandat. De regner ligeledes med at ville støtte en evt. socialdemokratisk borgmester. Fjellerad forventer en del debat om vindmøller og naturgenopretning i valgkampen. Han er imod store vindmøller på landjorden, da han synes, det skæmmer landskabet. Selv om partiet er et miljøparti, kan det fylde for meget i landskabet med solfangeranlæg og vindmøller, synes han. Hvis Fjellerad bliver valgt ind, vil han arbejde for, at der bliver flere borgerdebatter, før beslutningerne træffes. Han føler, at for meget er foregået bag kulisserne i den forgangne valgperiode. SF går ind for en kommunesammenlægning.


Valgforbund: A+F


 V1 Marstal Venstre, Danmarks Liberale Parti, sideordnet opstilling, 7 kandidater:


1. * Kalle Matthiasen, genopstiller
2. Armand Groth Hansen, genopstiller
3. Jesper Lau Petersen
4. Thorkild Kristensen
5. Mogens Kjær
6. Kristian Olesen
7. Sonja Hansen


* Spidskandidaten Kalle Matthiasen støtter Karsten Landro som borgmester igen. Han går til valg på \"nej til kommunesammenlægning, ja til samarbejde\". Kalle Matthiasen mener, at kommunen vil gå glip af statstilskud ved en sammenlægning og at vandafledningsafgiften vil blive mere end fordoblet for borgerne i Marstal, fordi Ærøskøbings afgift er så høj i øjeblikket. Han vil nødig have så dårlig en ældreforsorg, som han mener, de har i Ærøskøbing. Han mener ligeledes, at konkurrence mellem de to kommuner øger serviceniveauet. Det \"gamle\" Venstre er skeptisk overfor naturgenopretningsrapporten og er ikke indstillet på at lave kunstige søer og fiskedamme. De vil arbejde for en ekstra hurtig-færge, så det bliver mere attraktivt at bosætte sig på øen.


Valgforbund: V1+V2+C
I listeforbund med: V1


 V2: Marstal Venstre, sideordnet opstilling, 6 kandidater:


1. * Henning Rasmussen, genopstiller
2. Kirsten Carlsen
3. Jette Jonge
4. Arne Nissen
5. Thomas Bendtsen
6. Peter Banke Petersen


* Spidskandidaten Henning Rasmussen er klar til at støtte en konservativ borgmester endnu engang og vil også gerne samarbejde med V1 i næste periode. Tidligere tiders uenighed mellem de to Venstre-lister er bilagt, og man har samarbejdet godt i den forgangne periode. Henning Rasmussen er generelt positiv over for en kommunesammenlægning, fordi han tror, at der vil blive truffet flere rationelle beslutninger end under det almindelige samarbejde i dag, hvor man ofte plejer lokale interesser. V2 vil dog afvente embedsmandsrapporten, før listen tager endelig stilling. Til valgtemaet om naturbeskyttelse mener Rasmussen, at der skal være plads til landbrug også - at naturgenopretning skal ske på frivillig basis. Han vil i øvrigt arbejde for at staten skal sørge for gratis færgetransport til pendlere.


Valgforbund: V1+V2+C
I listeforbund med: V1


 T: Alternativ Liste , sideordnet opstilling, 4 kandidater:


1. * Leif Knudsen (genopstiller)
2. Gert Eriksen
3. Peter Strand
4. Kim Larsen


* Spidskandidaten Leif Knudsen går sammen med den 24 år gamle liste til valg på \"Ærø som én kommune\". Det er ikke af økonomiske grunde, men han håber på, at én handlekraftig kommunalbestyrelse vil tænke mere helhedsorienteret end to. Leif Knudsen tror på, at en sammenlægning vil gøre kommunen til en mere attraktiv arbejdsplads, fordi det faglige miljø vil blive bedre. Listen, som betegner sig selv som et debatforum frem for et politisk parti, har et grønligt skær over sig. Mærkesagerne er åbenhed, brugerinddragelse, udbygget kollektiv trafik og ungdomspolitik.


Ikke i valgforbund


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Marstal Kommune