Marstal Kommune - Valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Marstal


Marstal er en gammel konservativ højborg. Efter at være gået tilbage i en årrække vandt partiet dog borgmesterposten tilbage ved sidste valg i 97. Socialdemokratiet havde da haft den i én periode.


Valget i 97 betød generel stor udskiftning i kommunalbestyrelsen: syv ud af 11 valgte var nye. Det gælder også den nuværende borgmester, Karsten Landro (C). For første gang skal han til eksamen hos vælgerne.


Måske sidste valg
I den forgangne periode har Marstal og Ærøskøbing Kommuner vist, at de kan stå sammen, når det gælder. Med en imponerende folkelig opbakning lykkedes det Ærø at bevare navigationsskolen i Marstal, der ellers var bebudet lukket. Det samarbejde vil særligt Ærøskøbing Kommune gerne udvide til en egentlig kommunesammenlægning. I øjeblikket arbejder et fælleskommunalt embedsmandsudvalg på at klarlægge konsekvenserne af en sammenlægning. Det er meningen, at borgerne skal spørges i 2003. Hvis udfaldet bliver positivt, regner politikerne med, at de to kommuner kan smelte sammen til én i forbindelse med det næste kommunalvalg i 2005.


Mens stort set alle politikere i nabokommunen er 100% for en kommunesammenlægning, er usikkerheden større i Marstal. Derfor kan emnet sagtens blive et af de største temaer i valgkampen. Borgmesterpartiet træder vande og vil først komme med en klar udmelding, når embedsmændenes rapport er færdig. A, V2, SF, T går klart ind for en sammenlægning, mens V1 er imod.


Samarbejde indtil nu
De første år af den forgangne periode, hvor De Konservative har regeret, er blevet brugt til at få styr på økonomien. Siden har borgmesteren arbejdet på at udvide samarbejdet med nabokommunen og i øvrigt få sat mange små tiltag i værk i kommunen. Det gælder udbygning af plejehjemmet, tilbygning til hallen for at skabe et ungdomsmiljø og udvidelse af biblioteket. Den linje vil Karsten Landro gerne fortsætte de næste fire år. På lang sigt håber han, at summen af de mange små tiltag kan få vendt udviklingen, hvor folk i øjeblikket flytter fra øen.


Affolkning
I Marstal Kommune er affolkningen en tikkende bombe under kommunens selvstændighed. Fra januar 2000 til april 2001 faldt indbyggertallet med 90. Og kommunen regner med et yderligere fald på 50 personer de kommende år. Det betyder selvfølgelig lidt færre udgifter, men desværre et endnu større fald i skatteindtægterne. For at opretholde serviceniveauet over for borgerne kan en kommunesammenlægning være løsningen.


Ærø som naturreservat
Et andet valgtema vil være diskussionen om Ærøs fremtid som naturområde. Ærø er blevet foreslået som naturpark af det såkalde Wilhjelm-udvalg for at beskytte naturen i Danmark. Politikerne vil formentlig diskutere livligt, om naturgenopretningen vil ske på bekostning af landbruget og erhvervslivet.


Borgerlisternes kommune
Marstal er traditionelt en af de kommuner på Fyn med flest borgerlister: Ved valget i 1997 stillede tre borgerlister op, derudover var Venstre splittet op i to lister. Den ene af borgerlisterne, Marstal Upolitiske Borgerliste, blev ikke valgt ind og nedlagde sig selv derefter. Heller ikke Liste G (Lokalpolitikerne) stiller op igen. Så kommunens status som \"borgerlisternes kommune\" er på vej væk. Til gengæld er der et nyt parti på banen i Marstal. SF stiller nemlig op for første gang.


Kommuneskat 2001: 20,8%
Kommuneskat 2000: 20,5%


Tilbage til hovedsiden om Marstal Kommune