Måske ny vej mellem Nyborg og Svendborg

Hovedvejen mellem Nyborg og Svendborg er de senere år blevet mere og mere belastet af trafik.

-

Hovedvejen mellem Nyborg og Svendborg er de senere år blevet mere og mere belastet af trafik.

Politikerne i amtets trafik- og miljøudvalg skal til marts drøfte, om der er råd til at få byggeriet af en ny vej ind i den langsigtede prioritering.

\"En arbejdsgruppe med blandt andet embedsmænd fra amtet har lavet en rapport med forslag til en eventuel linieføring, som nu skal drøftes i de berørte kommuner. Herefter er det op til os amts-politikere at lave den langsigtede prioritering\", siger formanden for amtets trafik- og miljøudvalg Poul Weber (V).

Han tilføjer, at der under ingen omstændigheder bliver tale om en motortrafikvej, og der bliver heller ikke tale om nogen ny vej på denne side af 2007.

Rapporten skitserer tre muligheder:

1: En rute, der følger den gamle landevej.

2: En rute fra Nyborg over Hjulby, Gudme og Tved til Svendborg.

3: En rute over Hjulby og Kværndrup til Svendborg