Masser af kulturmiljø langs Fyns kyst

Den fynske kyst rummer mindst 299 forskellige kulturmiljøer, som nu er blevet registreret. De skal indgå i Fyns Amts regionplanlægning, så de kan bevares for eftertiden.

-

Den fynske kyst rummer mindst 299 forskellige kulturmiljøer, som nu er blevet registreret. De skal indgå i Fyns Amts regionplanlægning, så de kan bevares for eftertiden.

Det fremgår af en rapport, som Fyns Amt har lavet. Bag rapporten ligger en undersøgelse, der har registreret kulturhistoriske interesser langs amtets kyster.

Menneskelig aktivitet til havs
Alle synlige kulturspor af menneskets brug af havet er undersøgt.

299 steder er med i rapporten, fra hele kystbyer til Knaldhytten ved Knudshoved Fyr. I de mere omfattende miljøer er en række elementer registreret for sig, så rapporten ialt indeholder 1218 beskrivelser af bygninger, havneanlæg, fiskerhytter og lignende med fotos og kort.

Knaldhytten
Knaldhytten ved Knudshoved Fyr er et af de mere kuriøse miljøer.

Den er bygget i tilknytning til fyret og blev brugt til opbevaring af krudt. I gamle dage kunne søfarende nemlig ikke altid se fyret, f.eks. når det var tåget.

Derfor afbrændte man krudt i en vippegalge, så de søfarende med et højt brag blev gjort opmærksom på, at de var nær kysten.

For at holde krudtet tørt, byggede man knaldhytten.

Bevaring for eftertiden
Op til udarbejdelsen af regionplan 2005 lægger Fyns Amt op til at udpege de mest værdifulde kystkulturmiljøer som særligt bevaringsværdige.

Samtidig opfordrer amtet kommunerne til at gøre en indsats for at bevare kulturværdierne.

Arbejdet med kystkulturmiljøer er en forlængelse af amtets registrering af landsbyer og herregårde.

Rapporten om kystkulturmiljøer bliver tilgængelig på Fyns Amts hjemmeside i løbet af oktober. Indtil da kan den rekvireres på Amtsgården.