Masser af vand

Fynboerne brugte i alt 46.232.000 kubikmeter vand sidste år. Det viser en opgørelse fra Fyns Amt, som glæder sig over et svagt faldende forbrug og mindre spild af den dyrebare ressource.

-

Fynboerne brugte i alt 46.232.000 kubikmeter vand sidste år. Det viser en opgørelse fra Fyns Amt, som glæder sig over et svagt faldende forbrug og mindre spild af den dyrebare ressource.

Amtets årlige opgørelse bygger på årlige indberetninger fra alle større vandindvindere og omfatter både overfladevand og grundvand samt vandværker og virksomheders og husholdningers private anlæg.

Svagt fald i forbruget
Tallene viser at vandværkerne har indvundet 35,5 millioner kubikmeter, hvilket er 0.7 millioner mindre end i 2001. Forbruget falder ikke længere så hurtigt, men det tages som udtryk for at indførslen af vandmålere er slået igennem, og at forbruget har nået et blivende niveau. Vandværkernes indvinding er faldet med 48 procent siden den var på det højeste i 1986.

Mindre spild
Opgørelsen viser et spild på 2,4 millioner kubikmeter - eller 7 procent i 2002. Det er stort set som i 2001, men det skal ses på baggrund af at spildet er nedbragt med 77 procent siden 1988.