Medicinstuderende: Vi læser for at bestå

- Vi læser ikke for at blive bedre læger, vi læser for at bestå eksamen, siger Kim Frost Lauritsen, der er medicinstuderende på 4. semester.

De medicinstuderede blev presset til at gennemføre studiet hurtigt, og derfor fravælger mange vikarjob, der kunne give praktisk erfaring.

Det er den såkaldte fremdriftsreform, der tvinger alle studerende hurtigere gennem studiet. Og det betyder, at studerende som Kim Frost Lauritsen ikke har tid til orlov til eksempelvis vikariater.

Og der er også fremover udfordringer for de medicinstuderende. For Odense Universitetshospital har vikarstop og vil også reducere kraftigt i antallet af tilkaldevagter.

Begge dele rammer de studerende, da det har været et vigtigt supplement til deres uddannelse at tage netop de vagter.