I det fynske folks tjeneste

Medieforlig: FilmFyn glæder sig over markant flere midler

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti har natten til fredag indgået et medieforlig, der blandt andet sikrer markant flere midler til de regionale filmfonde uden for hovedstaden.

Foto: Morten Albek

I medieforliget har parterne aftalt, at FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje i Aarhus de næste fem år årligt modtager 35 millioner kroner til investeringer i dansk spillefilm, dokumentar, tv-fiktion og udvikling af de regionale filmmiljøer.

Det glæder direktør i FilmFyn, Bo Damgaard.

– Jeg er rigtig glad for, at mediepolitikerne med så markant et tilskud har kvitteret for det arbejde, som vores lille organisation har præsteret i vores landsdel, siger FilmFyns direktør Bo Damgaard i en pressemeddelelse.

– Det er et skulderklap til kommunerne bag FilmFyn, og vi er taknemmelige for den brede politiske opbakning fra Christiansborg. – Vi får nu mulighed for at fordoble vore årlige investeringer i film og tv-serier og ikke mindst udbygge filmmiljøerne uden for hovedstaden med endnu større kulturpolitiske og erhvervsmæssige effekter til følge, siger Bo Damgaard.

 FAKTA: Medieaftalens hovedpunkter

Regeringen og DF er enige om at afskaffe licensen og flytte Radio24syv fra København til Vestdanmark.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en ny medieaftale for perioden fra 2019 til 2023:

Her følger et udpluk af hovedpunkterne:

* Fokusering af DR
DR skal gå fra at være en bred medievirksomhed til en markant og samlende kulturinstitution med fokus på nyheder, oplysning, kultur og læring samt indhold til børn og unge.

* Licensen afskaffes
Fra 2019 bliver licensen gradvist reduceret, og fra 2022 skal danskerne ikke længere betale licens.

* Bedre vilkår for de digitale nyhedsmedier
Digitale nyhedsmedier vil fremover blive momsfritaget på samme måde, som trykte nyhedsmedier er det i dag.

* Radio24syv flyttes fra København til Vestdanmark
Hovedsædet skal placeres vest for Storebælt, hvor der etableres studiefaciliteter. Udgangspunktet er, at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere, inklusiv freelancemedarbejdere, samt alle administrative medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

* Ny radiokanal og ny tv-kanal ser dagens lys
Der oprettes en ny radiokanal med fokus på kultur - herunder klassisk musik - samt en ny tv-kanal med kultur og folkeoplysning.

* Public service-puljen vokser
Public service-puljen gøres bredere og øges markant fra 35 millioner kroner årligt til 101 millioner kroner i 2023.

* Øget støtte til regional og lokal nyhedsformidling
Det maksimale årlige støttetilskud til de trykte nyhedsmedier øges, så lokale og regionale medier tilgodeses i forhold til de landsdækkende nyhedsmedier.
 
* Støtte til dansk film
Filmstøtten øges med 120 millioner kroner. Af dem anvendes årligt 35 millioner kroner til regionale filmfonde uden for hovedstaden.

Kilde: Kulturministeriet, Ritzau

Læs også FilmFyn kan miste flere millioner i støtte

Fakta om FilmFyn

FilmFyn er en regional filmfond, der støtter og investerer i spillefilm, tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm med det mål at skabe vækst, udvikling og oplevelser, der bidrager til filmkulturen på Fyn og i Danmark. FilmFyn er et aktieselskab ejet af en række fynske kommuner, Fionia Fond og TV 2/DANMARK. FilmFyn er primært finansieret af kommunerne, men modtager også kulturmidler fra Kulturministeriet bevilliget af det tidligere Fyns Amt og udbetalt via Kulturregion Fyn. FilmFyn støtter og investerer i film, vi producerer ikke selv. FilmFyn skal stimulere udviklingen i omsætning og arbejdspladser – direkte eller indirekte knyttet til filmproduktion. Virksomheder som filmstudier, kameraudlejning, udlejning af lys og lyd, redigeringsfaciliteter, filmarbejdere, håndværkere, hoteller, catering osv. nyder godt af vore investeringer.
Kilde: FilmFyn