I det fynske folks tjeneste

Meget bedre sygehus-regnskab end ventet

Nu skal der alligevel ikke nedlægges 700 stillinger på OUH som frygtet, men "kun" 400. 

Regnede 70 millioner forkert

Svendborg Sygehus kommer ud af 2010 med et overskud og underskuddet på OUH bliver 100 millioner kroner mindre end beregnet, det oplyser OUH i en pressemeddelelse.   
Det foreløbige resultat tyder på, at det forventede underskud på 150-170 millioner kroner bliver reduceret til omkring 100 mio. kroner.
Hovedårsagen er, at der er blevet behandlet flere patienter i årets sidste fire måneder end forventet. Og at personalet har formået at behandle den øgede mængde patienter uden tilførsel af ekstra midler, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelse.
 

Der skal alligevel spares

Den forbedrede regsnskab for 2010 ændrer imidlertid ikke ved, at OUH i både 2011 og 2012 har en betydelig økonomisk udfordring, som det hedder i pressemeddelsen.
 
En række handleplaner skal overholdes  og hospitalet skal også i 2012 leve op til forudsætningerne om produktivitetsudvikling. Herudover skal OUH afdrage på  gæld.
Reduktionen af underskuddet i 2010 får dog positive konsekvenser for medarbejderne.
OUH's direktion har tidligere meldt ud, at 700 stillinger i værste fald skulle nedlægges. Nu tyder det på, at antallet af stillingsnedlæggelser ligger på omkring 400.