I det fynske folks tjeneste

Menighedsråd: Vi drukner i arbejde

Der er alt for mange arbejdsopgaver og masser af administration. Sådan lyder svaret, når man spørger medlemmer af menighedsrådene om deres opgaver.

01:35

01:52

04:50

1 af 4

TV 2/FYN har foretaget en rundspørge blandt fynske menighedsrådsmedlemmer.

Næsten halvdelen af dem, der har svaret, nemlig 46 procent, tilkendegiver, at der er væsentligt flere opgaver, end de havde forventet.

Og når man spørger ind til, hvilke opgaver, der er tale om, angiver over halvdelen af menighedsrådsmedlemmerne - nemlig 54 procent - at der er for mange administrative opgaver.

To - tre timer om dagen

Steen Kjær har de seneste 12 år været formand for menighedsrådet ved Skydebjerg Kirke lidt uden for Aarup.

Han bruger dagligt imellem to og tre timer på menighedsrådsarbejdet:

-Der er meget arbejde i det. Og der bliver mere og mere, siger Steen Kjær.

Han kan dog ikke umiddelbart se, hvordan arbejdsbyrden kan formindskes:

-Der er meget administrativt i det. Men vi kan jo ikke skille tingene ad. Vi kan for eksempel ikke pille budgettet ud, for så kan vi jo ikke sætte noget i gang, konstaterer Steen Kjær.

Folkekirken og menighedsrådene har erkendt, at tanken om at gå ind i et menighedsråd kan virke uoverskuelig, og man har nu sat gang i en større kampagne for at gøre opmærksom på det forestående valg til menighedsrådene.

Håber kampagne øger interessen

I mange sogne bliver der dog sandsynligvis slet ikke tale om et egentligt valg, da der, hvis ellers det går som det plejer - kun lige er kandidater nok til at samle én liste.

Ved valget for fire år siden var der fredsvalg i 93 procent af de danske sogne.

Medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, Erik Vind fra Davinde Menighedsråd, mener dog ikke, at den ringe valgdeltagelse er udtryk for manglende opbakning til folkekirken som sådan:

-Vi ved, hvor mange der er medlem af folkekirken, nemlig 80 procent. Så mon ikke vi kan få nogle flere med i dette valg på grund af vores kampagne, siger han.

Ved valget for fire år siden lå stemmeprocenten i de sogne, hvor der var valg, i Fyens Stift på 13,5, mens den på landsplan var en smule højere, nemlig 15,7 procent.

Se baggrund om menighedsrådsvalget på TV 2/FYN onsdag klokken 19.30