Mere beskyttet natur på Fyn

Skov- og Naturstyrelsen har udpeget tre ny områder på Fyn til såkaldte habitatområder. Områder med en særligt rig natur og som der fremover skal gøres en særlig indsats for at beskytte.

Tre ny områder udpeget til særlig beskyttelse

Skov- og Naturstyrelsen har udpeget tre ny områder på Fyn til såkaldte habitatområder. Områder med en særligt rig natur og som der fremover skal gøres en særlig indsats for at beskytte.

De tre ny områder er 125 hektar i Svanninge Bakker, 165 hektar i Thurø Rev og 43 hektar i Rødme Svinehaver, ligeledes ved Svendborg. Desuden er to områder, der allerede er udpeget, blevet udvidet. Det drejer sig om Urup Dam på Nordøstfyn, som nu omfatter 81 hektar, og 54 km. af Odense Å er nu habitatområde.

Allerede i 1998 blev 194 områder i hele landet udpeget som led i et forsøg på at bevare de forskellige europæiske landes særegne natur.

Ingen af landene levede dog op til EUs forventninger. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen været igang med en ny runde sammen med amterne og Danmarks Miljøundersøgelser.

Sammen har de fundet 56 helt ny habitatområder og 35 af de allerede foreslåede områder udvides.