I det fynske folks tjeneste

Mere demokrati på Lumby Skole

Forældre til børn på Lumby Skole i Odense skal nu til stemmeurnerne hvert andet år mod normalt hvert fjerde år. Kommunen overvejer at give skolen dispensation til at afholde valg til skolebestyrelsen hvert andet år for at øge kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Samtidig håber skolen, at flere valg vil øge den meget lave valgdeltagelse.

-

Forældre til børn på Lumby Skole i Odense skal nu til stemmeurnerne hvert andet år mod normalt hvert fjerde år. Kommunen overvejer at give skolen dispensation til at afholde valg til skolebestyrelsen hvert andet år for at øge kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Samtidig håber skolen, at flere valg vil øge den meget lave valgdeltagelse.

Ifølge folkeskoleloven skal der kun afholdes valg til skolebestyrelserne hvert fjerde år. Men på Lumby Skole har de sjældne valg ført til manglende kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Ved sidste valg blev næsten hele bestyrelsen skiftet ud, og den nye bestyrelse havde derfor ingen erfaring at trække på.

Kun på Lumby
Ved at lade halvdelen af bestyrelsen være på valg hvert andet år, håber skolen at bibeholde erfaringen i bestyrelsen. Samtidig håber skolen, at de hyppigere valg kan øge den meget ringe interesse for valget blandt forældrene.

Børn- og Ungeforvaltningen har samtidig spurgt en række andre skoler om de også vil indføre valg hvert andet år, men ingen andre skoler har ønsket at følge eksemplet fra Lumby.

Den nye valgperiode betyder ekstra omkostninger for Odense Kommune, da der blandt andet skal laves valglister, valgkort og udbetales diæter til valgbestyrelse og tilforordnede.