Mere kristendom i Middelfart

Siden 70'erne har faget heddet "kristendomskundskab". Men nu har religionslærerforeningen sammen med Nævnet for Etnisk Ligestilling foreslået, at det omdøbes til religionsundervisning. I Middelfart er tendensen dog en anden.

Faget kristendomskundskab skal beholdes og styrkes

Siden 70'erne har faget heddet "kristendomskundskab". Men nu har religionslærerforeningen sammen med Nævnet for Etnisk Ligestilling foreslået, at det omdøbes til religionsundervisning. Danmark er blevet et multikulturelt samfund, hvor der findes mange forskellige religioner. Det er baggrunden for forslaget.
I Middelfart er tendensen dog en helt anden. Her begynder menighedsrådet i denne uge at give 3.-4.klasses børn undervisning i kristendommen. Det skal foregå som en slags "før-konfirmations"-forberedelse.
Projektet hilses velkommen af skoleinspektøren fra Østre Skole i Middelfart, Leif Starostka.
"Det er vigtigt at holde fast i den kristne tradition og give eleverne den dimension af livet med," siger han.
Både Leif Starostka og menighedsrådet er enige om, at skolefaget stadig skal hedde kristendomskundskab.
"Der kan sagtens undervises i andre religioner også. Det skal bare sammenkobles med kristendommen. Det er vigtigt," mener skoleinspektøren.