I det fynske folks tjeneste

Mere rent vand på Fyn

Vandet i de fynske åer  - og i havet omkring øen skal være renere. Det lægger miljøministeren op til i den store natur- og vandmiljøplan som han præsenterede idag.

01:51

Milijøministeren fremlagde i dag, torsdag, sin plan for naturen.

1 af 2

Miljøminister Troels Lund Poulsen har i dag offentliggjort regeringens vand- og naturplaner, der vil forbedre vandmiljøet og standse tilbagegangen i nogle af de største og mest værdifulde naturområder.

- Det betyder at vores vandmiljø får det langt bedre end i dag plus at vores natur får det bedre, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

Der skal bruges 2 milliarder kroner inden år 2015 på miljøet. Pengene skal blandt andet bruges på opsætning af lange kyststrækninger rundt om Fyn - og så skal åerne snoes, for det sikrer strøm og liv i åen.

- Planter og dyr er i tilbagegang nogle steder og det vil vi altså gøre noget ved, lyder det fra miljøminister Troels Lund Poulsen (V). 

I alt 269 tiltag, skal forbedre natur- og vandmiljøet i Danmark.

Miljøministeriet

Miljøplanernes mål


  •  Mængden af kvælstof langs kysterne skal reduceres med 19.000 tons.
  • Mængden af fosfor i søer skal reduceres med 210 tons.
  • Dyre- og plantelivet skal forbedres i 7.300 km vandløb.
  • Mere spildevand skal renses.
  • 130.000 hektar naturarealer får ekstensiv drift for at forhindre tilgroning.
  • 16.000 hektar naturarealer får forbedret vandforhold ved indsats mod dræn og udtørring.
  • 20.000 hektar skovnatur sikres ved at stoppe opsplitning og sammenkæde små arealer